NL | EN

Co-Care-IT

Home > Projecten > Co-Care-IT

Door de recente hervormingen in de Nederlandse zorg blijven mensen die langdurige gezondheidszorg nodig hebben langer thuis wonen. Hierdoor komen mantelzorgers steeds meer onder druk te staan om zich te ontfermen over de zorg voor hun naaste. Co-Care-IT is een onderzoek naar hoe technologie mantelzorgers kan helpen ondersteunen en ontlasten. User-Centred Design is van groot belang binnen het project en dus wordt er samen met mantelzorgers gezocht naar oplossingen waardoor zij het zorgen beter kunnen volhouden.

De zorg voor mensen die langdurige gezondheidszorg nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ouderen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met lichamelijke beperkingen, wordt gebalanceerd tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners. Mantelzorgers zijn partners, familieleden en vrienden die zorg verlenen als niet-professionals. Zij nemen de verzorging vaak grotendeels en als vanzelfsprekend op zich wanneer hun naaste hulp nodig heeft of ziek wordt. Het klaar kunnen staan voor hun naaste wordt door veel mantelzorgers als positief ervaren, maar het verzorgen kan zo zwaar zijn dat een groot deel zich overbelast voelt. De recente veranderingen in de langdurige zorg en het toenemende aantal ouderen voorspellen dat er in de toekomst alleen maar meer zorg door mantelzorgers aan mensen thuis zal worden verricht. Vanwege deze toenemende druk op mantelzorgers is het van belang om te zoeken naar oplossingen om hen te ondersteunen, zodat de zorg beter vol te houden is en zij niet overbelast raken.

Ondanks dat er steeds meer ICT oplossingen voor de (thuis-) zorg worden ontwikkeld, dragen deze niet altijd direct bij aan het ontlasten en ondersteunen van mantelzorgers. Binnen Co-Care-IT wordt onderzocht welke (technologische) oplossingen wel en niet werken om dit doel te bereiken. Dit begint bij intensief gebruikersonderzoek om de daadwerkelijke behoeftes van mantelzorgers te definiëren.
Met behulp van een ontwikkelde mantelzorg-kit kunnen mantelzorgers die deelnemen aan het onderzoek op verschillende manieren vastleggen en reflecteren op hoe zij de zorg ervaren. Zo wordt er technologie ingezet om te identificeren wat er wel en niet goed gaat tijdens het zorgen. Door middel van co-design wordt er vervolgens samen met mantelzorgers gezocht naar oplossingen om de ervaren belasting te verzachten. Hierbij ligt de focus op het welzijn van de mantelzorger en het benadrukken van de positieve aspecten rondom het zorgen voor een naaste. Daarnaast wordt met dezelfde mantelzorg-kit onderzocht op welke manieren de HvA studenten die ook mantelzorger zijn, voor bijvoorbeeld een familielid, kan ondersteunen tijdens hun studie.

Oproep: Kent u of bent u een mantelzorger en zou u willen deelnemen aan het onderzoek? Laat het ons weten via l.b.j.bosch [at] hva.nl

Beeld & Video

Publicaties

Design opportunities for supporting informal caregivers

( 2016 ) Lilian Bosch & Marije Kanis Extended abstracts of CHI 2016 download

Managing flexible care with a context aware system for ageing-in-place

( 2015 ) Saskia Robben, Lilian Bosch, Marije Kanis, Jasmien Decancq & Pascal Wiggers Pervasive Health 2015 Workshop on Process-oriented approach for patient-centered care delivery (PROCARE) download