NL | EN

Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

Home > Projecten > Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

COVID-19 heeft de manier waarop we leven, leren, oefenen, werken en creëren beïnvloed; en daarop volgend ook ons digitale, sociale, fysieke en mentale welzijn. Het brengt onze meest fundamentele behoeften aan sociaal contact, gezondheid en vooral geluk in gevaar.

De pandemie lijkt ons er wel toe aan te zetten nieuwe creatieve, digitale en intelligente praktijken, oplossingen en inzichten te ontwikkelen; nieuwe manieren van verbinden, interactie, en fysieke afstanden te overburggen. Bijgevolg zijn mensen, zoals in de creatieve industrie, begonnen met het reageren op de uitdagingen van deze tijd, zoals manieren van corona-tracing en onderzoek en ontwerp voor nieuwe medische benodigdheden.

De COVID-19-situatie en regulering lijken de omslag naar digitalisering verder te hebben versneld. Technologie lijkt nog een ​​grotere en meer permanente rol in ons leven te spelen en zodoende onze fysieke aanwezigheid bijna te vervangen. Deze virtuele beweging en het nogal onzichtbare, abstracte karakter ervan hebben gevolgen voor kwesties als de autonomie, controle, privacy en digitale zelfredzaamheid van gebruikers.

Aangezien de toegankelijkheid en transparantie van de werking van technologie en gegevensverzameling op het spel staan, bestaat het risico nu dat ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen in de digitale samenleving, namelijk ouderen, digitale analfabeten en visueel beperkten, worden buitengesloten. Aan de andere kant creëren de nieuwe digitale situatie en technologische ontwikkelingen – denk aan toegankelijke tools voor makers, tastbare interfaces, Internet of Things en slimme sensoren – ook verschillende nieuwe participatieve en versterkende kansen; en dan met name om verder te gaan dan het scherm en sociale, mentale en fysieke vooruitgang te bevorderen. Bijvoorbeeld als motiverende factor voor het gebruik van nieuwe slimme digitale manieren om lichaamsbeweging te ondersteunen, voor slimme detectie op afstand van het publieke sentiment en drukte, of creatief gebruik van robots om drankjes of medicijnen op 1,5 meter afstand te serveren. Vooral nu zijn nieuwe tools, methoden en kennis nodig om deze nieuwe ‘fysieke’ creatieve en digitale verbonden (danwel ‘ontbonden’) manieren creatief en verantwoord te ontwerpen en in te zetten.

Behalve dat de pandemie van invloed is op hoe we fysiek met elkaar omgaan, ontwerpen en creëren, heeft de huidige COVID-19-situatie ook impact op hoe we face-to-face onderzoek benaderen en uitvoeren. De vraag is hoe kunnen we nieuwe en succesvolle oplossingen bedenken als we niet eens fysiek aanwezig kunnen zijn? Hoe kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen als we de veranderingen niet fysiek en visueel kunnen waarnemen en gegevens kunnen verzamelen, bijvoorbeeld van ouderen in verpleeghuizen? Hoe kunnen we de nieuwe inzichten en kennis ontwikkelen als we niet eens samen fysieke prototypes kunnen co-creëren?

Dit vraagt ​​om nieuwe participatieve en creatieve onderzoeksbenaderingen en -oplossingen, met name om de digitale en fysieke kloof te overbruggen. Denk aan fysieke creatie op afstand en in het bijzonder co-creatie op ‘de plaats van bestemming’; plus andere vormen van gegevensverzameling en creatieve onderzoekspraktijken in een samenleving op 1,5 meter afstand.

Wij stellen voor om nieuwe co-creatieve methoden te verkennen die nodig zijn om verantwoorde en tastbare inzichten mogelijk te maken, en te begrijpen wat er nu gebeurt. Dit in relatie tot gelukkig en gezond leven tijdens de pandemie zelf alsook in het bredere creatieve beeld van onze huidige digitale samenleving ‘op afstand’ op de lange termijn. Door collectief te creëren, te bestuderen, gegevens te verzamelen en nieuwe (visuele en tastbare) inzichten en ‘best practices’ te delen, is het de bedoeling om ons beter aan deze situatie aan te passen en passende digitale, fysieke en co-creatieve oplossingen en strategieën voor onderzoek en ontwerp op afstand opnieuw uit te vinden in een slimme, participatieve en nieuwe 1,5 m samenleving.

Ter ondersteuning van sociaal, fysiek en mentaal welzijn richt dit onderzoeksproject zich dus op nieuwe fysieke en participatieve manieren van digitale en co-creatieve onderzoeksmethoden in tijden van virtuele ‘verbondenheid op afstand’.