NL | EN

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Home > Projecten > EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Van A naar B navigeren is een essentieel onderdeel in ons dagelijks leven. Onbekende routes, drukke plekken en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen, ongeacht wat je zichtsvermogen is. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave, omdat ze beperkt gebruik kunnen maken van ruimtelijke oriëntatie en aanwijzingen in de omgeving. State-of-the-art technologieën kunnen mensen met een visuele beperking ondersteuning bieden bij het navigeren door de openbare ruimte.

Hoewel er een aantal veelbelovende initiatieven op dit gebied bestaan (bijv. Wayfindr, Blindsquare, Indoo.rs), zijn deze merendeels nog in een start-up fase en is er meer onderzoek nodig om deze optimaal te benutten. Daarnaast zijn deze systemen vaak gebaseerd op audio feedback, waarmee een beroep wordt gedaan op het meest waardevolle zintuig van de navigator met een visuele beperking: het gehoor. Daarbij beschikken de meeste van deze systemen niet over uitgebreide kennis van de omgeving zoals wegwerkzaamheden of straatdetails, waarmee de veiligheid van de persoon met een visuele beperking in het gevaar kan komen, en waardoor deze gedwongen is om last-minute een andere route te kiezen of zelfs moet inboeten op zijn of haar onafhankelijkheid door om hulp te vragen.

In 2015 en 2016 hebben de hogeschool van Amsterdam en Koninklijke Visio een concept-oplossing voor een navigeer-app onderzocht die gebruikt maakt van beacons (van der Bie et al., 2016). Met het project Virtuele Geleidelijn onderzocht Bartiméus het navigeren met een app waarbij gebruik gemaakt werd van Netpos en GPS. Twee belangrijke conclusies kwamen uit deze projecten naar voren: Gebruikers met verschillende gradaties van visuele beperking behoeven verschillende typen feedback en 2) beacontechnologie gecombineerd met een navigatie app toont grote potentie voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking bij het navigeren van A naar B. Voortbouwend op deze kennis is het project ‘EyeBeacons’ tot stand gekomen.

Het voornaamste doel van het project Eyebeacons is om mensen met een visuele beperking the ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte, en daarmee een verbetering te bewerkstelligen in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie.

Om dit doel te bereiken zal onderzocht worden hoe state-of-the art beacon technologie, open data sources en multiple-layer feedback mechanimen (tactile/ auditief/ aangepast visueel) ingezet kunnen worden als bewegwijzering voor mensen met een visuele beperking en hoe feedback gegeven kan worden die toegespitst is op de individuele gebruiker. Mensen met een visuele beperking en professionele zorgverleners zullen een vitale rol spelen in de analyse van de vereisten, de ontwikkeling en het testen van de bedachte technologie (co-creatie).

Onderwijs

Sinds feb 2016 hebben studenten van de opleiding HBO-ICT in verschillende samenwerkingsverbanden bijgedragen aan het project.

Beeld & Video

Publicaties

Guiding the visually impaired through the environment with Beacons

( 2016 ) Joey van der Bie, Britte Visser, Jordy Matsari, Mijnisha Singh, Timon van Hasselt, Jan Koopman & Ben Kröse, Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct

Better wayfinding for visually impaired people: Integrating haptic feedback via a smartwatch

( 2017 ) Joey Van der Bie, Christina Jaschinski, Timon Van Hasselt, Jan Koopman, Somaya Ben Allouch & Ben Kröse Paper presented at Vision 2017 download