NL | EN

Home > Nieuws

3 Digital Life papers geaccepteerd voor CHI 2016!

05-03-2016

3 Digital Life papers geaccepteerd voor CHI 2016!

Digital Life zal zeer goed vertegenwoordigd zijn op de vooraanstaande conferentie over Computer Human Interaction 'CHI 2016'. Maar liefst drie onderzoekspapers die voortkomen uit het Digital Life Lab zijn geaccepteerd voor presentatie op de conferentie die van 7-12 mei 2016 plaatsvindt in San Jose, California, USA.

Onderzoeker Nazli Cila zal een presentatie geven over haar (experience report) paper “Look! A healthy neighbourhood: Means to motivate participants in using an app for monitoring community health”. Nazli over haar paper: "In this case study, we describe how we designed a web app by using different incentive mechanisms to collect participatory data for monitoring community health. The insights we gathered through evaluating the prototype in focus groups and the lessons we learned about sustaining motivation and interest are discussed in the paper. We expect that these lessons will be useful for other participatory sensing projects that aim for constant and systematic data contribution from a large group of people".

Promovendus onderzoeker Lilian Bosch heeft samen met haar promotor Marije Kanis een paper geschreven over 'Design Opportunities for Supporting Informal Caregivers’. Deze Work in Progress paper gaat over de verschillende studies die binnen het Co-Care-IT project zijn gedaan zijn naar hoe technologie mantelzorgers kan helpen ondersteunen. Hieronder vallen een analyse van bestaande technologische oplossingen en interviews en enquêtes met mantelzorgers. Deze studies hebben geleid tot nieuwe aanbevelingen voor het ontwerp van technologie om het welzijn van mantelzorgers te bevorderenen.

Onder aanvoering van student-onderzoeker Guido Jansen wordt ook de WIP paper 'Attitudes Towards Vertical Farming at Home: A User Study' gepresenteerd. Deze beschrijft een gebruikersstudie met een vertical farming systeem in een keukenkastje. Wat vinden mensen van zo een systeem en hoeveel controle en interactie willen zij hiermee?

De laatst genoemde papers zijn hier volledig te lezen:

Attitudes towards vertical farming at home: A user study, Guido Jansen, Nazli Cila, Marije Kanis & Yanti Slaats (2016), Extended Abstracts of CHI 2016, ACM, San Jose

Design opportunities for supporting informal caregivers, Lilian Bosch & Marije Kanis (2016) Extended abstracts of CHI 2016, ACM, San Jose

Nazli Cila et al (2016) Extended abstracts of CHI2016, ACM, San Jose