NL | EN

Home > Nieuws

Beweeg-app Foxfit voor astmatische kinderen zeer positief ontvangen

23-07-2019

In de laatste drie maanden voor de zomer is onderzoeker Annette Brons, werkzaam bij het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam, veelvuldig gevraagd te komen spreken over de succesvolle beweeg-app Foxfit, vooralsnog specifiek bestemd voor kinderen met astma.

Twee bijeenkomsten lichten we in het bijzonder toe.

Op zaterdag 18 mei 2019 presenteerde Annette de app Foxfit tijdens het congres 'Kinderen in beweging: samen onze zorg!' bij de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding, eveneens van de Hogeschool van Amsterdam. Aanleiding: kinderen hebben steeds vaker een achterstand in hun motorische ontwikkeling. Ook zijn er kinderen die door fysieke chronische aandoeningen in het bewegen worden belemmerd. Deze kinderen zijn onze gezamenlijke zorg.

De doelgroep voor deze bijeenkomst bestond met name uit professionals zoals vakleerkrachten bewegingsonderwijs, intern begeleiders, jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en revalidatieartsen.

Een maand later, op vrijdag 21 juni, was Annette gastspreker tijdens de jaarlijkse Fitkidsconferentie op de KNVB Campus in Zeist. Fitkids is hét fitness- en oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Ook tijdens deze bijeenkomst waren de reacties over de beweeg-app Foxfit heel positief.

Fitkids is één van de consortiumpartners, die deel uitmaken van het Simba-onderzoeksproject waar ook Foxfit onder valt.

Klik hier voor het bekijken van de Foxfit video.