NL | EN

Home > Nieuws

BRAVO voor Valpreventie bij Woonzorg Flevoland

16-04-2018

Bij woonzorg Flevoland vond op 12 april jl. een informatieavond plaatsvoor verpleegkundigen, artsen en geriatrisch specialisten en bewoners over valpreventie. Lector Bart Visser sprak op de bijeenkomst over het BRAVO project

Valgevaarlijheid wordt door fysiotherapeuten gemeten middels functietesten, waaronder de betrouwbare timed up en go test. Bij deze test worden mensen gevraagd om iets te doen wat ze normaal ook doen, namelijk opstaan vanuit een stoel, drie meter lopen, omdraaien, teruglopen naar de stoel en weer te zitten. Deze testen geven een aardige inschatting voor valgevaarlijkheid, maar dit blijft een momentopname en geeft een minder goed beeld hoe ouderen daadwerkelijk bewegen in hun dagelijks leven.

De levendige discussie in Lelystad maakte duidelijk dat technieken, zoals die onderzocht worden in het BRAVO project, van grote waarde kunnen zijn ten behoeve van valpreventie. Het blijkt evenwel nog lastig om in de context waar ouderen leven en wonen techniek te gebruiken om de bewegingskenmerken van ouderen te meten. Focus van de presentatie van Bart lag dan ook bij de achtergrond en de functionaliteit van het systeem.