NL | EN

Home > Nieuws

Co-Well: de Kick-Off

30-09-2020

Op dinsdag 29 september vond de Kick-Off meeting plaats voor het onderzoeksproject Co-Well: Co-Creatieve Methoden voor Welzijn op Afstand. Marije Kanis, projectleider, en onderzoeker Joey van der Bie -beiden werkzaam voor Digital Life- begeleidden deze online meeting. Een groep van zo’n 20 personen was aanwezig, werkzaam op het gebied van gezondheid en welzijn danwel in de creatieve, digitale sector.

De Meet-Up, met een interactief karakter, had meerdere doelen voor ogen:

  1. het onderzoeksproject sterker definiëren in lijn met de vraagarticulatie
  2. het gezamenlijk delen van onze professionele uitdagingen in het ondersteunen van co-creatie voor welzijn op afstand
  3. nieuwe oplossingen en methodes met creatieve digitale middelen verkennen
  4. het consortium versterken

Aanleiding voor dit onderzoek -gefinancieerd met Zaaigeld via ACIN- is dat door de COVID-19 pandemie ons fysieke, sociale en mentale welzijn onder druk staat. Digitale oplossingen zoals toegankelijke ‘maker tools’, fysieke interfaces, Internet of Things en slimme sensoren kunnen deze druk verlichten.

Enquête

Tijdens de Meet-Up vulden alle aanwezigen ter plekke een vragenlijst in voor een eerste inventarisatie van ieders kennis en ervaringen, dilemma’s, mogelijke oplossingen als ook behoeften richting de toekomst van Co-Well. Ze deden dit met passende muziek.

Het plenair bespreken van de direct gegenereerde uitkomsten leverde interessante output op. Het online dashboard Miro was hierbij een handig hulpmiddel. De diverse doelstellingen van de middag konden zo goed als allemaal afgevinkt worden.

Enkele gedeelde dilemma’s en oplossingen

Tot slot gaven de meeste deelnemers aan, dat het thema voor hen zeer actueel -en in zekere mate urgent- is. Ook na deze Kick-Off bleek dat er nog voldoende vragen zijn, de 'best practices and next levels are yet to come!' Het was bovendien lastig om iedereen actief en creatief bij een online sessie -op afstand te betrekken, maar de eerste poging is gedaan!

'Het nieuwe normaal'

Met het onderzoeksteam en professionals werkt Digital Life ondertussen door aan het verkennen van nieuwe digitale co-creatie methodes om onder andere kwetsbare groepen weer blij en gezond te kunnen laten leven, ook in ‘het nieuwe normaal’.

COVID-19 blijft Digital Life op een creatieve manier uitdagen!