NL | EN

Home > Nieuws

De kunst van samen oud worden

05-04-2022

Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn van belang voor de mensen die er wonen. Het stimuleert ook de samenredzaamheid van buurtbewoners en in het bijzonder van mensen met beginnende dementie. Artificial Intelligence (AI) kunstwerken kunnen hierbij een rol spelen: ze zijn rijk aan interactie en bevorderen sociaal contact.

Het recent gestarte project ‘It takes a village to grow old’ benadrukt het belang om samen met de burgers uit de Vondel/Helmersbuurt in Amsterdam te werken aan een dementievriendelijke buurt. Dit onderzoek speelt in op de behoefte van mensen met dementie om thuis te blijven wonen in de wijk waar ze zich prettig en veilig voelen.

DEMENTIE GROEIT

Landelijk gezien blijkt dat één op de vijf Nederlanders dementie krijgt. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren hard toe. Driekwart van hen woont gewoon thuis. Zij vormen een kwetsbare groep: het risico op sociaal isolement en eenzaamheid neemt toe.

VAN JE BUREN MOET JE ‘T HEBBEN

Zodoende gaan diverse partijen met Stadsdorp Vondel/Helmers samen aan de slag om te werken aan de ontwikkeling van een plek waar mensen met dementie elkaar kunnen ontmoeten door kunst -en techniek- in te zetten.

KUNST-MATIGE INTELLIGENTIE

De onderzoeksgroep Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam neemt hierin de verantwoordelijkheid voor de technologie: hoe kun je AI -gerelateerd aan kunst- gebruiken ten behoeve van gezondheid en welzijn? Op welke manier bevordert technologie de sociale ondersteuning, maar ook een gevoel van betrokkenheid en veiligheid? En in hoeverre wordt er rekening gehouden met de ethische aspecten zoals privacy?

‘It takes a village to grow old’ laat hoe dan ook zien: liever een goede buur(t) dan een verre vriend!