NL | EN

Home > Nieuws

De mens zien bij dementie: eerste projectresultaat FIT

06-10-2016

De mens zien bij dementie: eerste projectresultaat FIT

Op 4 oktober 2016 werd een eerste resultaat van het project FIT opgeleverd tijdens het Cross Care Café ‘Dementievriendelijk nu!’ in Bussum. Deze bijeenkomst vormde de aftrap van de volgende fase in het project. De komende maanden worden door mensen met dementie in de Regio prototypes van ‘’keuzehulpen’’ getest.

Met die keuzehulpen zoeken testgezinnen uit welke hulpmiddelen voor hen geschikt zijn en dankzij de deelname van de Regio kunnen deze middelen worden verstrekt. Het gebruik van keuzehulp en middelen wordt in het FIT-project geëvalueerd.

Het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam is penvoerder van het consortium FIT en voert het project uit in het binnen de speerpuntprogramma’s Amsterdam Creative Industries Network en Urban Vitality. FIT is een cross-over project van Creatieve Industrie en de Zorgsector. Het project wordt mede gefinancierd door de topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health. Onderzoeksmethoden uit de creatieve industrie worden verbonden met onderzoek zoals vanuit de medisch-sociale wetenschappen gedaan wordt. In het FIT-project wordt door 15 partners samengewerkt: kennisinstellingen en samen met zorginstellingen, belangenorganisaties en bedrijven.

Eerste projectresultaten: De mens zien bij dementie

Tijdens het Cross Care Cafe werden de deelnemers als eerste verrast met de publicatie over de verkenning van de vragen en behoeften van mensen met dementie. In het boekje ‘De mens zien bij dementie’ staat beschreven welke typen behoeften mensen met dementie kunnen hebben als het gaat om ondersteuning bij thuis wonen. Belangrijk hierbij is de conclusie dat mensen met dementie vaak niet op het idee komen dat ze wensen kunnen hebben, zij hebben hulp nodig om de ‘vraag’ naar boven te halen. In het onderzoek bleek het vaak de mantelzorger te zijn die optreedt als ‘vraagvertaler’. De publicatie is hier te downloaden.

Living Lab: Gooi en Vechtstreek

Als dementievriendelijke regio draagt de Gooi en Vechtstreek actief bij aan het project FIT. Zorginstellingen, belangenorganisaties en bedrijven uit de Regio Gooi en Vechtstreek  participeren in het project en de komende maanden vormt de Regio een living lab waar mensen met dementie die thuis worden een uitnodiging kunnen krijgen mee te doen aan het onderzoek.