NL | EN

Home > Nieuws

De navigatie-app van de toekomst … sluit aan op de mens!

06-02-2020

Op dinsdag 10 december 2019 vond het afsluitende symposium plaats van het onderzoeksproject ‘EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces’ van het lectoraat Digital Life. Met ruim 40 betrokken deelnemers was het een kwalitatief zeer geslaagde bijeenkomst, die ‘food for thought’ gaf richting de toekomst en het opschalen van de EyeBeacons navigatie-app.

Zowel diverse visueel beperkte deelnemers zelf als stakeholders en consortium partners waren aanwezig – bijvoorbeeld vanuit Koninklijke Visio, Bartiméus, Info.nl, de Oogvereniging, Cliëntenbelang Amsterdam, Hogeschool Saxion, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en natuurlijk de Hogeschool van Amsterdam.

De diverse presentaties brachten inzicht en verheldering, ook vanuit het oogpunt van de ervaringsdeskundigen. Zo is het van groot belang, dat een navigatie-app op maat gemaakt kan worden en specifiek aansluit op de wensen van de doelgroep. Waar de ene gebruiker vooral behoefte heeft aan bijvoorbeeld trillingssignalen om z’n weg te vinden, vindt de ander geluid juist handig voor navigatie.

Al met al blijkt dat ‘wayfinding in the future’ dynamisch van aard moet zijn – niet zozeer meer gericht is op één statische locatie – en bovendien de context expliciet in beschouwing neemt. Ook wordt het uitgangspunt meer ‘Wat kan ik’ in plaats van ‘Waar ben ik?’.

De afrondende discussie met inbreng van kritische panelleden deed het nodige stof opwaaien. De volgende vier prikkelende stellingen waren de aanleiding hiervoor:

De navigatie-app van de toekomst …….

  1. …… is géén app
  2. …… neemt de rol van mobiliteitstrainers over
  3. …… focust zicht vooral op het aanvullen van zintuigen
  4. …… werkt níet met beacons

Waar alle toehoorders het unaniem over eens waren, was de opmerking dat een goede mobiliteitscoach een persoon met visuele beperking geen vaste routes aanleert maar coacht op vaardigheden zoals vertrouwen, zelfstandigheid en durf.

En wat wordt er overall verwacht van dé navigatie-app van de toekomst? Dat deze maatwerk levert en goed aansluit op ‘de mens’! Dit ligt volledig in lijn met de mensgerichte aanpak, waar Somaya Ben Allouch -lector bij Digital Life- voor pleit zoals in haar recente Lectorale Rede.

Het EyeBeacons project inclusief eindsymposium was een groot succes. Graag gaan we met de huidige én nieuwe partners door met een vervolgonderzoek in 2020!

EXTRA!

Koninklijke Visio, een van de deelnemende consortiumpartners, heeft een vlog gemaakt naar aanleiding van dit symposium. Klik hier om deze te bekijken en beluisteren.