NL | EN

Home > Nieuws

Design Jam Care4Balance

20-06-2014

Op zaterdag 14 juni organiseerde het lectoraat Digital Life samen met Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en designjams.org een Design Jam. Vanuit binnen- en buitenland kwamen 25 ontwerpers naar studio HvA om samen gedurende één dag een hele ontwerpcyclus te doorlopen om ICT systemen te ontwerpen die helpen om, in een tijd van vergrijzinging en bezuinigingen in de zorg, de zorg voor elkaar beter te organiseren. De ontwerpuitdaging was om tot een oplossing te komen die de werklast voor zorgverleners in balans houdt en die de wederkerigheid van zorg benadrukt: iemand is niet uitsluitend patiënt of zorgverlener maar kan op het ene vlak hulp nodig hebben en op een ander vlak juist hulp bieden.

De deelnemers gingen om 9:00 uur, onder begeleiding van ervaren mentoren, in teams aan de slag met het verkennen van het vraagstuk. De benodigde kennis van de behoeften in de zorg werd geleverd door studenten van de minor Zorgtechnologie en medewerkers van zorgorganisatie Amsta. Dit resulteerde rond de lunch in beschrijvingen van persona en eerste voorzichtige concepten.

Deze concepten werden gedurende de middag met behulp van veel post-its, schetsen en in een enkel geval een rollenspel of een wandeling over de Wibautstraat uitgewerkt. Het resultaat? Vier concepten die in korte pitches met veel enthousiasme werden gepresenteerd. Oplossingen liepen van intelligente borden bij de supermarkt waarop mensen hun kennis en vaardigheden kunnen aanbieden tot aan apps die helpen een fietsroute zo te plannen dat de fietser niet alleen een goede conditie opbouwt, maar onderweg ook meteen wat boodschappen kan afleveren.

Al met al een intensieve, leerzame dag die veel inspiratie heeft opgeleverd. De resultaten van de design jam zullen via de website http://designjams.org onder een Creative Commons licentie beschikbaar worden gesteld. Daarnaast worden de resultaten gebruikt binnen het Europese AAL Care4Balance project (http://www.digitallifecentre.nl/projecten/care4balance) dat zich richt op het beter balanceren van zorgtaken voor formele in informele zorgverleners met behulp van ICT.