NL | EN

Home > Nieuws

Digital Life helpt bij digitale ondersteuning voor begeleiding prematuur geboren kinderen

18-09-2020

In de zomer van 2020 is het blended E-ToP programma afgerond: in dit onderzoeksproject is met financiering vanuit de Urban Vitality stimuleringsgelden 2020 een inventarisatie uitgevoerd voor een toegankelijk online content management systeem voor informatie over de gevolgen van prematuriteit en voor ouders van het Top programma.

Aan de hand van ontwerprichtlijnen is antwoord gegeven op de vraag; 'Op wat voor manier kunnen ouders van het ToP programma digitaal ondersteund worden door zorgprofessionals om (thuis) zelfstandig (betrouwbare) informatie te vinden, die helpt bij het begeleiden van de ontwikkeling van hun prematuur geboren kind?'

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn interviews en focusgroepen gehouden met zorgprofessionals en ouders. Deze interviews zijn geanalyseerd en verwerkt tot ontwerprichtlijnen van een systeem, dat ouders kan ondersteunen in het zelfstandig vinden van betrouwbare informatie. De ontwerprichtlijnen bestaan uit een doelgroepomschrijving, lijst van eisen, systeem diagram en interface concepten.

De inventarisatie voor het blended E-ToP programma is met succes afgerond, waarna de opgestelde richtlijnen kunnen worden doorontwikkeld naar een prototype platform.