NL | EN

Home > Nieuws

Digital Life neemt deel aan handelsmissie naar Canada: ‘High Tech in a context of Health’

08-07-2019

Van 18 tot 25 juni ging lector Somaya Ben Allouch van het Digital Life Centre mee op handelsmissie naar Canada, samen met andere betrokken onderzoekers, ondernemers en bestuurders uit de Life Sciences & Health-sector. Waar een eerdere missie vooral in het teken stond van revalidatie, was er nu ook aandacht voor thema’s als ‘smart aging’, robottechnologie, sensoring, serious gaming, artificial intelligence (AI) en eHealth.

In de omgeving van Toronto (Canada) zijn meerdere toonaangevende instituten, ziekenhuizen en ondernemingen op het terrein van de revalidatie. Er zijn veel innovatieve concepten en producten. Nederlandse en Canadese medtech hebben elkaar veel te bieden. De manier waarop Canada omgaat met revalidatie is erg inspirerend voor de Nederlandse zorg. De medische technologie in Canada en Noord-Amerika zijn op een vergelijkbaar niveau als in Nederland.

Ook in Canada worstelt men met het in toom houden van de kosten van de gezondheidszorg. De vergrijzing en toename van mensen met chronische aandoeningen maakt het lastig om de zorg betaalbaar en kwalitatief goed en toegankelijk te houden. De noodzaak om te innoveren is hoog. Binnen tien tot twintig jaar zijn we aangewezen op nieuwe technologie in de zorg en in de leefomgeving van de persoon met een chronische aandoening om deze uitdagingen aan te gaan.

Voor Nederlanders is het daarom buitengewoon interessant om in Canada te kijken. De uitdagingen zijn daar groter, omdat de geografische afstanden zo enorm zijn. Hierdoor heeft men meer ervaring met oplossingen voor zorg op afstand. We kunnen veel leren van de fouten die zij al hebben gemaakt. Bovendien zijn er veel overeenkomsten in de visie op de zorg in Noord-Amerika en Nederland. Denk aan termen als ‘healthy aging’ en ‘smart aging’. We zoeken allebei naar manieren waarop mensen zelfstandig oud kunnen worden en daarbij de regie in eigen hand kunnen houden.

Vanuit Nederland hebben wij op onze beurt weer veel in te brengen in Canada, aangezien onze manier van publiek-privaat samenwerken uniek in de wereld is. Wij kijken heel nadrukkelijk naar de impact van technologie op de samenleving, dus verder dan enkel de techniek. En dat is in tijden van digitalisering en internationalisering extra van belang.

Naast de onderzoekers is deze handelsmissie ook van groot belang geweest voor de bedrijven die mee gingen: het zoeken van internationale samenwerking is erg belangrijk in de medische technologie. Een product ontwikkelen en succesvol naar de markt brengen kan maar zo meer dan tien jaar kosten. Een lange tijd die niet elke ondernemer weet te overbruggen. Samen met (inter)nationale partners heb je meer kans van slagen.