NL | EN

Home > Nieuws

‘Een huis dat voor je zorgt’ – wat is dat?

28-10-2019

Van 14 tot en met 17 oktober stond er een speciale proefopstelling van ‘Guiding Environment’ opgesteld bij DrieGasthuizenGroep in Arnhem – specifiek voor ouderen met beginnende dementie. Deze opstelling bood de gelegenheid ervaringen en eerste indrukken te verzamelen van zowel ouderen als hun zorgprofessionals.

De Guiding Environment kan dementerende ouderen ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven. Want: ‘Vergeet u ook wel eens een afspraak of gaat u vaak te laat naar bed?' Het huis dat voor u zorgt, kan u hierbij ondersteunen. Door een ‘Guiding Environment’ in huis te installeren, helpt het huis u door middel van verschillende signalen en pictogrammen. Er kan bijvoorbeeld een pijl op de vloer geprojecteerd worden om u ’s nachts naar de badkamer te wijzen. Of het licht gaat ’s ochtends langzaam aan en vogelgeluiden worden afgespeeld, zodat u rustig en plezierig wakker kunt worden.

Dit onderzoeksproject van zowel de TU Eindhoven | leerstoel Smart Architectural Technologies, de HAN | Lectoraat Architecture in Health als de HvA | Lectoraat Digital Life voorziet in technologie, die zich volledig aanpast aan de gebruiker en daarbij een veilige en comfortabele leefomgeving creëert. Deze nieuwe technologieën moeten het leven van de ouderen makkelijker maken, waarbij alle technologische innovaties volledig geïntegreerd worden in de woonomgeving. Het gaat om technologie die de ouderen stimuleert en ondersteunt gedurende hun dag.

De reacties vanuit DrieGasthuizenGroep op de proefopstelling waren veelal positief en heel waardevol. Het huidige prototype kan op basis van deze input waar nodig aangepast worden om daarna daadwerkelijk gedurende langere tijd bij ouderen met beginnende dementie thuis te kunnen plaatsen.

Zo wil iedereen toch een huis dat voor je zorgt!