NL | EN

Home > Nieuws

‘Eerst zaaien, dan oogsten’ – Digital Life gestart met vijf Urban Vitality Zaaigeld onderzoeksprojecten

12-03-2020

Het lectoraat Digital Life is 2020 goed begonnen met diverse nieuwe onderzoeken, die vallen onder het speerpunt ‘Urban Vitality’ van de Hogeschool van Amsterdam. Het gaat om de volgende vijf Zaaigeld projecten:

  1. FAIR – Geen woorden maar data
  2. E-ToP – Het blended E-ToP programma
  3. BAAT – Beweegadvies op maat voor ouderen
  4. Goed leven met artrose
  5. BEST – ‘Beyond the Evaluation Standards of Today’


FAIR
Dit onderzoeksproject verkent het efficiënter en eerlijker hergebruik van data door het toepassen van de FAIR-principes: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar).

De focus in dit project ligt op het leren toepassen van de FAIR-principes en het verkennen van de implementatie binnen het programma ‘Mensen in Beweging’ binnen het speerpunt Urban Vitality. Het hoofddoel: onderzoeken hoe projectteams de FAIR-principes kunnen inzetten om data efficiënter, aantrekkelijker en effectiever te (her)gebruiken.
 

E-ToP
In dit onderzoek gaat het om een blended programma, waarbij face-to-face kinderfysiotherapie wordt geïntegreerd met digitale ondersteuning voor ouders van zeer premature zuigelingen.

Zeer vroeggeboren kinderen (<32 weken zwangerschap; 1750 per jaar in Nederland) hebben een verhoogd risico op motorische, cognitieve en gedragsmatige problemen die later kunnen leiden tot slechte schoolprestaties en sociale problemen. Het doel van het ToP-programma is om ouders beter de gedragssignalen van hun kind te laten herkennen (sensitiviteit vergroten) en adequaat te laten reageren (responsiviteit verhogen) op hun kind om daarmee de ontwikkelingsuitkomsten voor hun kind te verbeteren.

Daarnaast richten de strategieën van het ToP-programma zich op het verminderen van de ouderlijke stress en geven deze ouders meer kennis over de ontwikkeling van hun kind. Deze strategieën worden individueel afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind en de behoefte en mogelijkheden van ouders.
 

BAAT – Bewegen op mAAT
Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Voor professionals lijkt het vaak onduidelijk hoe de individuele oudere voorzien kan worden van een passend beweegaanbod, omdat dit vaak afhangt van de aanwezigheid van een aandoening, individuele voorkeuren of persoonskenmerken. Met dit BAAT-project doet Digital Life mee aan onderzoek naar kenmerken en voorkeuren, die van invloed zijn bij deelname aan beweegactiviteiten. Het uiteindelijke doel is een inventarisatie voor Beweegadvies op maat voor ouderen: een digitale (keuze)tool ontwikkelen die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van een passende beweegactiviteit.
 

GOED LEVEN MET ARTROSE
Uit de gezondheidsmonitor van de GGD blijkt, dat artrose de meest voorkomende aandoening is in en rond Amsterdam. Deze artrose veroorzaakt -vooral in het knie- en heupgewricht- beperkingen in het dagelijks functioneren. Er bestaan te weinig laag-toegankelijke mogelijkheden van zelfmanagement voor mensen met gewrichtsklachten (waaronder artrose). Tevens bestaat de kans op een verdere afname in functioneren door beweegproblemen die gerelateerd zijn met een ongezonde leefstijl bij mensen met dergelijke gewrichtsklachten. In dit vooronderzoek ‘Goed leven met artrose’ wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van een online zelfmanagement gewrichtsprogramma.
 

BEST – ‘Beyond the Evaluation Standards of Today’
In de zorg zijn Randomised Controlled Trials (RCTs) op dit moment de standaard wanneer effectiviteit van interventies onderzocht wordt. Dit is voor eHealth interventies echter niet optimaal, aangezien technologische aanpassingen aan de interventie zich blijven voordoen gedurende de RCT. Hierdoor lopen RCTs vaak achter op technologische mogelijkheden waardoor de uitkomst achterhaald kan zijn. Bovendien kan de eHealth interventie niet direct aangepast worden aan waardevolle leerpunten uit de RCT, waardoor je vaak maandenlang (kwetsbare) deelnemers van RCTs onthoudt van een verbeterde interventie.

In dit project vergaren we kennis over geschikte evaluatiemethoden voor eHealth interventies. Op basis hiervan ontwikkelen we een richtlijn, die inzicht geeft in welke evaluatiemethode in welke situatie geschikt is wanneer men onderzoek wil uitvoeren naar de effecten van eHealth interventies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld producten die worden ontwikkeld binnen de onderzoeksprojecten – zoals mobiele gezondheidsapplicaties, blended care behandelingen, adaptieve games en virtual reality applicaties – ook door studenten en docenten worden geëvalueerd aan de hand van de opgestelde richtlijn.

Ben je nieuwsgierig naar een of meer van deze projecten? Wees welkom bij Digital Life op de 4e verdieping van het Theo Thijssen Huis!