NL | EN

Home > Nieuws

Feestelijke aftrap onderzoek Langer thuiswonend met dementie

07-03-2016

Op 2 maart vond in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam de feestelijke kick off van het FIT project plaats. Een interactieve en leerzame middag over het 2-jarig onderzoeksproject naar de behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers aan ondersteunende producten en diensten in de thuissituatie.

 

FIT in het kort

Het lectoraat Digital Life is penvoerder van het consortium FIT en voert het project uit in het binnen de speerpuntprogramma’s Amsterdam Creative Industries Network en Urban Vitality. In het consortium wordt samengewerkt door kennisinstellingen, zorginstellingen, belangenorganisaties en bedrijven. Het is een publiek-private samenwerking vanuit de topsectoren Life Sciences & Health en Creatieve Industrie. Tijdens zijn toelichting van het project benadrukt Ben Kröse, lector Digital Life bij de HvA, het belang om in te spelen op vraag en aanbod. Er is een ruim aanbod van technologische ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers. Veel hiervan is echter niet bekend bij de doelgroep. FIT betrekt daarom de eindgebruikers, mensen met dementie, bij alle fasen van het onderzoek.

Thuis wonen met dementie

Volgens Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij het VU medisch centrum, tast de ziekte bij iedereen andere facetten van het dagelijks leven aan. Bijvoorbeeld hun sociale participatie of hun band met familie, partner en vrienden. Dit is veel meer van belang dan de zwaarte van de dementie. Door het houden van focusgroepdiscussies en individuele interviews speelt FIT in op de gevarieerde en individuele behoefte van de eindgebruiker.

Speeddate

De kick off sloot af met een speeddate-sessie, waarin verschillende bedrijven hun technologische hulpmiddelen voor thuis wonende met dementie demonstreerden en in gesprek gingen met de aanwezigen.

auteur: Mireille Vos - Knowledge Reporter