NL | EN

Home > Nieuws

Foxfit staat stil bij Wereld Astma Dag 2020

05-05-2020

Op dinsdag 5 mei 2020 is het Wereld Astma Dag. Gelet op de COVID-19 pandemie wordt de wereldwijde promotie uitgesteld tot een later moment. Het Foxfit team van de lectoraten Digital Life (Faculteit DMCI) en Oefentherapie - Dagelijks Bewegen (Faculteit Gezondheid) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) staat tóch even stil bij deze dag. Met het project Foxfit beoogt het onderzoeksteam positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kinderen met astma.

Foxfit is het vervolgproject van het medio 2019 afgeronde SIA RAAK Publiek project Simba, waarin een interventie is ontwikkeld om kinderen met astma te stimuleren meer te bewegen. Veelal bewegen zij te weinig, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn voor benauwdheid, terwijl voldoende beweging en een gezonde leefstijl juist erg belangrijk zijn. Het kan bijdragen aan afname van astmatische klachten waardoor deze kinderen makkelijker mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

In dit verband is op basis van input van zowel kinderen met astma, hun ouders evenals zorgverleners de interventie Foxfit ontwikkeld. Deze bestaat onder andere uit een app, waarmee kinderen op speelse wijze worden gestimuleerd om meer te bewegen. Daarnaast is er een online omgeving voor zorgverleners zodat zij de begeleiding precies kunnen afstemmen op de situatie van het kind.

De interventie is door kinderen met astma en hun zorgverleners zeer positief ontvangen. Daarom is er sinds begin dit jaar een vervolg aan het project gegeven in de vorm van SIA Top-up project Foxfit. Hierbij wordt er naast het doorvoeren van technische verbeteringen ook gewerkt aan het opstellen van een implementatieplan voor Foxfit. Voor het opstellen van dit plan wordt bekeken op welke manier Foxfit het best ingezet kan worden zodat zorgprofessionals hun zorg met Foxfit zo goed mogelijk kunnen verbeteren.

Bij het project zijn ook diverse studenten van de HvA betrokken. Op het gebied van techniek en design wordt vanuit de opleiding Communicatie en Multimedia Design (Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie) in een afstudeerproject gewerkt aan het ontwerpen van meer gebruikersvriendelijke interactieve handleidingen voor zowel de zorgverleners als de kinderen. Daarnaast gaan studenten van de minor Web Development zich bezighouden met het verbeteren van de visualisaties in de online omgeving van zorgverleners.

Op het gebied van zorg en gezondheid wordt door studenten van de opleiding Oefentherapie (Faculteit Gezondheid) geïnventariseerd hoe Foxfit goed kan aansluiten op de bestaande werkstructuur van betrokken zorgprofessionals. Daarnaast gaan studenten van de PABO (Faculteit Onderwijs en Opvoeding) zich na de zomer bezighouden met de educatieve onderdelen in Foxfit zodat de kinderen op een leuke manier meer kunnen leren over hun astma en het belang van bewegen en gezond gedrag.

Het gehele Foxfit team draagt met volledige toewijding bij aan een wereld waarin kinderen met astma met meer plezier gaan bewegen!