NL | EN

Home > Nieuws

Futuring HealthCare: de invloed van digitale platforms op het verminderen van gezondheidsongelijkheden

28-03-2022

Met het project 'Futuring HealthCare' verkende de HvA - waaronder Somaya Ben Allouch, lector bij de onderzoeksgroep Digital Life - met de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis de mogelijkheden en bedreigingen van het inzetten van digitale platforms om bij te dragen aan een beter zorglandschap.

Hoe kunnen we digitalisering en digitale platforms stimuleren om bij te dragen aan een gezonde samenleving, waarin de kansen van nieuwe technologieën op het gebied van data, algoritmen en platforms worden benut om enerzijds ‘gezond leven’ te stimuleren en anderzijds de zorgverlening te verbeteren? En hoe kunnen publieke waarden daarbij worden geborgd?

Via een reeks speculatieve ontwerpworkshops verkenden we ontwikkelingen op het gebied van platforms en gezondheidszorg. In expertsessies analyseerden we de uitkomsten om tot inzichten te komen die Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam kunnen helpen bij het formuleren van strategisch beleid op digitale platforms voor de zorg.

Dit proces wordt getoond in het eindrapport van het project.