NL | EN

Home > Nieuws

Het Smart Health and Vitality Lab: waar AI hand in hand gaat met gezondheid

21-06-2021

Het Smart Health and Vitality Lab van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE-AAI) van de Hogeschool van Amsterdam is in oprichting en een definitieve scope is nog niet bepaald. Het lab zal zich in ieder geval richten op de adoptie en omgang met Artificiële Intelligentie door health professionals. Nieuwe technologie en goede zorg is niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren – samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.

Ambitie

Somaya Ben Allouch, lector bij onderzoeksgroep Digital Life: ‘Het Smart Health and Vitality Lab is in oprichting. Onze ambitie is het onderwijs te verbinden met de praktijk. Er zijn genoeg uitdagingen!’

Jesse Aarden, docent-onderzoeker bij de Faculteit Gezondheid van de HvA: ‘Ja, er komt een enorme vergrijzing aan. Dat is een grote uitdaging. Op dit moment werkt één op de zeven mensen in de zorg. Willen we de vergrijzing aankunnen dan zou één op de vier in de zorg moeten werken.

Dat is onmogelijk. We kunnen nooit zo veel studenten tot zorgprofessionals opleiden. Belangrijk dus om op een optimale manier gebruik te maken van technologie om de patiënt zo goed mogelijk te bedienen. De zorg moet op een efficiëntere manier worden ingericht. En daar komt AI om de hoek kijken.’

Inhaalslag

Somaya: ‘De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor AI binnen de zorg, omdat het veel kansen kan bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen. Binnen de gezondheidszorg heb je met specifieke doelgroepen te maken. Van sommige groepen, zoals diabetespatiënten, is veel data beschikbaar. Hoe kun je deze groep bedienen? Hoe kun je AI verantwoord toepassen?

Met welke methodieken kunnen we bepaalde vraagstukken rondom gezondheidsvraagstukken oplossen? Dat zijn vragen waarmee we ons bezighouden.’

Jesse: ‘We hebben op het gebied van AI al een giga vlucht gemaakt. De digitalisatie heeft enorme impact. We beschikken over veel data die gekoppeld kan worden. Uiteindelijk gaat het erom deze data op een gestructureerde en verantwoorde manier te verzamelen. En dat vraagstukken of cases opgelost kunnen worden.’

Inspiratie

Somaya: ‘Voor studenten is ons lab hartstikke interessant. We hebben een minor Applied AI en zijn bezig met het ontwikkelen van een master. Ook is er een minor Gezondheidstechnologie. Er zijn overigens veel gezondheidsstudenten die nu nog niet in aanraking komen met AI, maar voor wie dat wel interessant kan zijn. Het zou mooi zijn als we die kunnen meenemen in de AI-ontwikkeling. Dat het lab een faciliterende rol kan spelen. De grote uitdaging is dat het werkveld en het onderwijs elkaar vinden. Er is zo veel potentie. Inspiratie geven, dat is waar het om draait, noem het beweging. Dat zou een mooie rol van het lab kunnen zijn.’

Verbinding

Jesse: ‘Docenten zijn rolmodellen voor studenten, ook zij inspireren. Verder hebben studenten vaak heel goede ideeën. Belangrijk dat zij een platform krijgen. Eigenlijk heb ik het hier over co-creatie.’

Somaya: ‘Het is voor docenten een mooie manier om te blijven leren. Ze krijgen interessante cases aangereikt. Dat zorgt voor veel motivatie om te blijven werken aan de laatste state of the art. Op die manier krijgt de praktijk een relatie met het onderwijs. Ze vinden en inspireren elkaar.

Verder onderzoeken we samen met studenten cases. Dit doen we ook in de minor AI, of studenten werken mee in hun afstudeerfase of tijdens een stage. Nu is er ruimte voor maximaal dertig studenten, dit zouden we graag willen uitbreiden. Zo willen we ook gezondheidsstudenten, die op het eerste oog minder affiniteit met AI hebben, hierin meenemen.’

Dit interview is verschenen in het magazine van het Centre of Expertise Applied AI, onderdeel van het Kenniscentrum FDMCI van de Hogeschool van Amsterdam.