NL | EN

Home > Nieuws

Joey van der Bie met project 'EyeBeacons' uitgenodigd voor WeMakeThe.City 2019

23-07-2019

Van 17 tot en met 23 juni 2019 vond WeMakeThe.City plaats, een inspirerende week waarin Amsterdam en de metropoolregio in het teken stonden van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen. Duizenden stadmakers, beleidsmakers, burgers, bedrijven, kunstenaars, organisaties en wetenschappers hebben in talloze conferenties, meet-ups, hackathons, exposities of films besproken en laten zien hoe we de stad van de toekomst maken.

Ook Digital Life onderzoeker Joey van der Bie was tijdens deze week uitgenodigd om zijn onderzoeksproject EyeBeacons te presenteren bij het onderdeel 'Stad In Beweging': hoe kan Amsterdam een sportieve stap voorwaarts zetten? Daarbij lag de focus op de vraag op welke wijze - bij het inrichten van de stad - nog beter gekeken kan worden naar het stimuleren van sport en beweging. En wat is er precies voor nodig om meer Amsterdammers in beweging te krijgen? Welke rol kan bijvoorbeeld techniek spelen om mensen in beweging te krijgen?

Aansluitend op deze technologische component betrad Joey van der Bie op dinsdag 18 juni het podium in de RAI om de toehoorders te vertellen hoe EyeBeacons mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren in de openbare ruimte. Daarmee wordt een verbetering bewerkstelligd in hun mobiliteit, onafhankelijkheid en sociale participatie.

Op deze manier draagt ook Digital Life graag bij aan het in beweging krijgen van steeds meer Amsterdammers!