NL | EN

Home > Nieuws

Lector Somaya Ben Allouch van Digital Life in LIVECAST WeMakeThe.City 2020

21-09-2020

Op maandag 20 september vond WeMakeThe.City 2020 plaats in de vorm van een 12-uur durende LIVECAST-marathon. Onderwerp van gesprek: de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’ kwamen geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Ook de toekomst van de zorg was één van de centrale thema’s.

Digitalisering van de zorg

Aanleiding hiervoor was dat door Covid-19 de digitalisering van de zorg opeens in een stroomversnelling is gekomen. Plannen voor patiëntcontact-apps kwamen jaren niet van de grond, maar werden opeens in enkele dagen geregeld. Het aantal beeld-belafspraken verdertigvoudigde en de eerste ‘digital first huisartsenpraktijk’ opende in de maand september de deuren. Wat betekent deze plotselinge digitale versnelling voor de gezondheidszorg? Wordt zorg op afstand – ofwel eHealth - het nieuwe normaal? En wat betekent dat?

Digital Life

Lector Somaya Ben Allouch van onze onderzoeksgroep Digital Life (Faculteit DMCI, Hogeschool van Amsterdam) deed mee aan dit zorgdebat. Zij ging met drie andere experts in op de vraag wat digitalisering van de gezondheidszorg betekent voor de zorg van de toekomst.

Somaya Ben Allouch: ‘Opvallend tijdens de coronaperiode was dat patiënten, die baat hebben bij meer monitoring – bijvoorbeeld tijdens hun revalidatieproces, nauwelijks nog aandacht kregen. Kortom, we moeten voortaan de focus leggen op langdurig en duurzaam digitaliseren alsook financieren. Deze verantwoordelijkheid ligt bij alle zorgpartijen, alhoewel het financieringssysteem in Nederland weinig ondersteunt.

Applicaties in de onderzoeksfase moeten vaak voorgefinancierd worden en digitale applicaties waarbij nog niet helemaal de effectiviteit is vastgesteld, krijgen vaak geen vergoeding bij een zorgverzekeraar. Zodoende hebben digitale zorginterventies -die vanuit onderzoek ontstaan- te vaak een te lange doorlooptijd voordat ze de praktijk bereiken.

Technologische sneltrein

Somaya Ben Allouch: 'Verzekeraars hebben bovendien moeite met de snelheid van technologische ontwikkelingen. De gouden standaard zijn nog altijd RCT’s: Randomized Controlled Trials, oftewel gerandomiseerde onderzoeken met een controlegroep. Echter, de technologie ontwikkelt zich steeds sneller waardoor RCT’s vaak achter de feiten aanlopen. Zodoende hebben deze huidige standaarden vaak een remmende werking op onderzoek en innovatie.'

De mens centraal

'In dit verband geldt eveneens, dat je digitale applicaties moet ontwerpen vanuit het perspectief van een zorgprofessional. Hoe sluit een interventie aan op iemands werkwijze en het zorgprotocol? En hoe waarborgen we het hierin menselijke aspect? Niet elke arts is even empathisch, terwijl technologie hierin een ondersteunende rol kan vervullen. Digitalisering geldt niet persé als koud en afstandelijk. Denk aan robots die ook een diagnose kunnen stellen. ‘Koude technologie versus warme zorg’ kunnen heel goed naar elkaar toe schuiven.’

RESET na de coronacrisis

Welke normen en waarden moeten na de crisis leidend zijn? Somaya Ben Allouch: ‘Laten we pleiten dat we zo snel mogelijk met allerlei partijen om tafel gaan zitten om de kennis en ervaring te delen om de zorg te verduurzamen. Toegankelijkheid van het digitale zorgsysteem moet voor iedereen bereikbaar blijven.

Ook moeten we zoals eerder gezegd nieuwe evaluatiestrategieën ontwikkelen. Dit speelt bijvoorbeeld in de thuiszorg: laat ouderen langer zelfstandig thuis wonen, waarbij ze via monitoring en passende zorgsystemen op afstand begeleid worden in hun thuissituatie.’

Zorg voor de toekomst

En wat te doen bij een volgende epidemie? Somaya Ben Allouch: ‘Laten we vooral alert blijven op datgene wat we doen en de kennis die we al hebben in de praktijk brengen om innovaties duurzaam te gaan en blijven gebruiken om zoveel mogelijk patiënten te kunnen bedienen – ook tijdens mogelijke volgende pandemieën.’

Het volledige LIVECAST debat kun je hier terugkijken, veel plezier!