NL | EN

Home > Nieuws

Prototype ‘Empathische Woning’ opgeleverd!

02-10-2020

Met een afsluitend online congres -georganiseerd door Stichting KIEN- op donderdag 1 oktober dit jaar is het onderzoek ‘Guiding Environment’ daadwerkelijk afgerond. Vanuit Digital Life zijn Saskia Robben, Michel Oey, Nazli Cila, Marcel Aarts en Sergio Bondietti gedurende 2,5 jaar betrokken geweest bij dit project. Roel van de Wiel bracht zijn expertise vanuit de HAN in (HBO-ICT Software Engineering).

Vergrijzing en dementie

Het onderzoek -ook wel ‘De Interactieve Woonomgeving’ genoemd- is opgestart in 2018 aangezien in de huidige samenleving een opvallende ontwikkeling zichtbaar is: de snel vergrijzende Nederlandse bevolking. Daarbij speelt de kans op dementie een voorname rol. Met de hervorming in de zorg ligt de nadruk op langer zelfstandig thuis blijven wonen en komen mensen met beginnende en matige dementie niet of nauwelijks in aanmerking voor het wonen in verpleeg- of verzorgingshuizen.

Kwaliteit van leven

In aansluiting hierop heeft het onderzoeksproject een interactieve, ‘empathische woonkamer’ ontwikkeld, die mensen met beginnende dementie kan ondersteunen en stimuleren met dagelijkse activiteiten zodat men langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Waarom is dit van belang? Stimulering van het zelfstandig kunnen uitvoeren van Algemene Dagelijkse Verrichtingen (ADL) ondersteunt dementerende ouderen bij het behouden en vergroten van de kwaliteit van leven. Bovendien kan de empathische woning de zorgprofessionals en mantelzorgers op deze manier ontlasten.

Interactieve woonkamer

Het eerste prototype van de ‘empathische woning’ is in het living lab op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem geïnstalleerd. Hier is de interactieve woonkamer door de onderzoekers van Digital Life technisch geïntegreerd, getest en verbeterd. Vervolgens zijn er testen uitgevoerd in de Driegastenhuizen Groep. Daar hebben zowel bewoners als zorgprofessionals kennis gemaakt met hoe een empathische woning precies werkt. Op basis daarvan is een tweede, verbeterd prototype ontwikkeld, dat momenteel in het living lab in Arnhem staat.

Ook benieuwd geworden naar de werking van het prototype van deze woning? Bekijk dan de video ‘Hoe werkt een empathische woning?’

Voor meer achtergrond over het onderzoek is er ook een video beschikbaar met interviews met enkele betrokkenen.

Digital Life is trots op het eindresultaat!

Lees hier het artikel 'Intelligent systeem verbetert wooncomfort kwetsbare ouderen' uit het vakblad Installatie Journaal van 11 januari 2021.