NL | EN

Home > Nieuws

Publieksprijs Humanized Tech Award voor project The Guiding Environment

17-02-2020

Het RAAK MKB-project 'The Guiding Environment' van het lectoraat Architecture in Health (Hogeschool Arnhem Nijmegen) heeft begin februari 2020 de publieksprijs van de Humanized Tech Award gewonnen. Het Digital Life Centre van de Hogeschool van Amsterdam maakt eveneens deel uit van het onderzoeksteam. Lector Masi Mohammadi (HAN) wist het publiek met de opgebouwde demo en haar pitch te overtuigen tijdens de finale in Babel Den Bosch. Het project werd in oktober 2019 voor de finale genomineerd tijdens de Dutch Design Week.

Toenemende vergrijzing en een grotere grijze druk zijn maatschappelijke veranderingen die het Nederlandse zorgstelsel sterk beïnvloeden. Terwijl de zorgvraag stijgt, is er een tekort is aan zorgprofessionals. Technologische innovaties kunnen inspelen op deze maatschappelijke veranderingen en ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Het doel van het project ‘The Guiding Environment’ is het ontwikkelen van een concept waardoor ouderen met beginnende dementie langer thuis kunnen blijven wonen. The Guiding Environment kan deze ouderen ondersteunen en stimuleren in het dagelijkse leven. De technologie past zich volledig aan op de gebruiker en creëert een veilige en comfortabel leefomgeving.

Deze nieuwe technologie maakt het leven van de oudere gemakkelijker en moet daarom volledig geïntegreerd worden in de woonomgeving. De technologie meet bijvoorbeeld niet hoelang de oudere stilzit, maar stimuleert hem of haar tot acties gedurende de hele dag.

In de empathische woning wordt op de wand een boterham geprojecteerd die de bewoner eraan herinnert dat het tijd is om te lunchen. Interactieve pijlen op de vloer geven de richting aan van de vervolgstap.

De Humanized Tech Award is een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt toegekend aan de makers van innovatieve technologie. De technologie moet zijn ontwikkeld met de mens, menselijkheid en de mensheid als centrale uitgangspunten. De dialogen die hierdoor ontstaan, moeten leiden tot een blauwdruk voor toekomstige technologische ontwikkelingen.