NL | EN

Home > Nieuws

Samen FAIRder

15-07-2020

Ben jij ook benieuwd naar FAIR data en hoe je dit kan bereiken?

Begin juli was er van alles over te horen: toen vond het afsluitende online seminar plaats van het onderzoeksproject ‘FAIR: geen woorden maar data’. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het SPRONG project ‘Mensen in Beweging’, waarbij drie faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam samenwerkten: Gezondheid; Bewegen, Sport & Voeding; en Digitale Media & Creatieve Industrie. Onze collega Marije Kanis van Digital Life vertegenwoordigde de laatstgenoemde faculteit DMCI.

BE FAIR

‘FAIR data’ gaat in dit verband veel verder dan ‘eerlijke gegevens’.
FAIR staat letterlijk voor:

De Covid-19 uitbraak heeft laten zien dat waardevolle data -essentieel om grip te krijgen op een pandemie- vaak moeilijk vindbaar, toegankelijk en interoperabel zijn, laat staan herbruikbaar. Dit maakte het project nog eens extra relevant.

PIONIEREN

Op het eerste oog lijken dit logische principes waar ieder onderzoeksproces op voorhand rekening mee houdt. Het tegendeel is waar: het blijken alle vier lastige terreinen, met name de uitwisselbaarheid. Dit houdt in dat data ook door een computer of machine leesbaar moeten zijn en dit vereist in de praktijk een behoorlijke investering. Kortom, er valt nog veel te pionieren.

WAT BEREIKT

Binnen het zaaigeld project 'Geen woorden maar data' zijn behoorlijke stappen gemaakt in het pionierswerk. Dit is er bereikt:

WORDT VERVOLGD

Tot slot van het seminar werd alle lof uitgesproken voor het betrokken onderzoeksteam, dat de weg heeft gebaand naar bewustwording over FAIR data. De precieze vertaalslag naar verdere toepassing in de praktijk is een belangrijke vervolgstap. Uiteindelijk maken we zo de onderzoekswereld samen steeds FAIRder.