NL | EN

Home > Nieuws

Somaya Ben Allouch benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Human-System Interaction for Health and Wellbeing'

09-12-2020

Dr. Somaya Ben Allouch (1979) is per 1 januari 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Human-System Interaction for Health and Wellbeing’ aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Stichting Bèta Plus en is tot stand gekomen in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Somaya Ben Allouch combineert het bijzonder hoogleraarschap met haar functie als Lector Digital Life aan de HvA (FDMCI).

Somaya Ben Allouch is een vooraanstaand expert op het grensvlak van ubiquitous computing, human-computer interaction en gezondheid. In haar onderzoek focust ze op de interactie tussen mens en systeem; de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van digitale technologieën in zorg en welzijn; en informatie- en communicatietechnologieën in het dagelijks leven.

Frank Kresin, decaan van de Faculteit DMCI aan de HvA: ‘Somaya Ben Allouch is een ervaren onderzoeker met een missie: technologie gebruiken om de zorg te verbeteren en het welzijn van mensen te vergroten. Ik ben dan ook zeer verheugd over haar benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de UvA. In combinatie met haar lectoraat biedt dit studenten, medewerkers en partners enorme kansen voor nadere samenwerking, kennisuitwisseling en maatschappelijke impact.’

Mens-systeem-interactie

Kunstmatige agents, robotachtige bedienden, interactie via virtual reality en augmented reality worden zowel in onderzoekslaboratoria als commerciële omgevingen steeds verder ontwikkeld. Tegelijkertijd leiden maatschappelijke en economische ontwikkelingen tot grote uitdagingen binnen de domeinen gezondheid en welzijn. De belangstelling voor en de impact van informatie- en communicatietechnologieën nemen dan ook in rap tempo toe en mens-technologie-interactie zal in de toekomst een sleutelrol gaan spelen in het alledaagse leven. Succesvolle integratie van systemen die dat mogelijk maken vereist een kritische blik op en diepgaand inzicht in de ontwikkeling, het gebruik, de implementatie en de evaluatie van mens-systeem-interactie. Somaya Ben Allouch gaat zich hier in haar onderzoek nader op richten binnen de toepassingsdomeinen gezondheid en welzijn.

Samenwerking UvA en HvA

Als bijzonder hoogleraar vervult Somaya Ben Allouch een brugfunctie tussen UvA en HvA. De leerstoel wordt ingebed in het Instituut voor Informatica van de UvA, waar verschillende groepen onderzoek doen naar intelligente data-engineering, intelligente sensorinformatiesystemen en systemen en netwerken. Ook sluit haar onderzoek naadloos aan bij het onderzoeksthema AI Technology for People, waarin de UvA samen optrekt met onder meer Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, gemeente Amsterdam, NKI, VU en HvA. Aan de HvA is het onderzoek naar mens-systeem-interactie met een specifieke focus op gezondheid en welzijn gecentreerd in de onderzoeksgroep 'Digital Life' van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en in verschillende onderwijsprogramma’s zoals software engineering, technische informatica, game development en toegepaste artificiële intelligentie.

Als lector aan de HvA en bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Somaya Ben Allouch interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen beide instellingen opzetten en mogelijk ook gezamenlijke masterprogramma's ontwikkelen. Dit sluit ook aan bij het Applied Artificial Intelligence Centre van de HvA, waarin de HvA nauw samenwerkt met andere Amsterdamse kennisinstellingen, waaronder de UvA en de gemeente Amsterdam.

Aan de UvA zal Somaya Ben Allouch betrokken zijn bij het onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Information Studies en Artificial Intelligence. Zo kunnen studenten van de UvA hun kennis van AI gaan toepassen in onderzoeksprojecten van de HvA, in een real-life context binnen projecten gericht op zorg en welzijn.

Over Somaya Ben Allouch

Ben Allouch is sinds oktober 2018 Lector Digital Life en hoofd van de onderzoeksgroep Digital Life van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. Eerder leidde ze de onderzoeksgroep Technology, Health & Care aan Hogeschool Saxion en was ze universitair docent bij het departement Media, Communicatie en Organisatie van de Universiteit Twente (UT). In 2011 en 2012 werkte Somaya Ben Allouch als gastonderzoeker bij het Ambient Intelligence Lab van Stanford University (VS). Ze studeerde Toegepaste Communicatiewetenschap aan de UT en promoveerde daar op het proefschrift The Design and Anticipated Adoption of Ambient Intelligence in the Home.

Zij publiceerde tal van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, onder andere in International Journal of Mobile Human Computer Interaction, Journal of Human-Computer Interaction en Journal of Medical Internet Research. Tevens is ze gastredacteur geweest van de wetenschappelijke tijdschriften International Journal of Distributed Sensor Networks en International Journal of Social Robotics. Sinds 2012 is ze lid van de redactieraad van Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments. Ook zit Somaya Ben Allouch in de organisatiecommissie van het internationale congres van Intelligent Environments 2021. Ze was projectleider van het consortium dat de mobiele app Stopmaatje ontwikkelde en introduceerde om mensen te ondersteunen bij het stoppen of te minderen met roken.

Bron: UvA website