NL | EN

Home > Nieuws

Somaya Ben Allouch: 'Zorgtechnologie verdient vaste plek binnen hoger onderwijs'

09-09-2019

Onlangs verscheen in editie 04 (2019) van het vakblad 'ICT & Health', het officiële platform voor zorginnovatie, een interview met Somaya Ben Allouch, lector bij onze onderzoeksgroep Digital Life. 'De afgelopen tien jaar is technologie steeds verder in het domein van de gezondheidszorg gekomen'.

Somaya Ben Allouch vervolgt: 'Of je het nu hebt over mobiele telefoons, virtual reality of big data: zo’n beetje alles is er aanwezig. Voorheen ging het nog over de inzet van technologie binnen de institutionele omgeving, maar de laatste paar jaren wordt ook steeds meer gekeken naar technologie bij de extramuralisering (streven om buiten een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden) van zorg. Dat zijn goede ontwikkelingen, maar het belangrijkste blijft dat technologie een doel in de zorg dient en dat de gebruikers van die technologie centraal staan.

We proberen de studenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de praktijk. Die praktijk wijst uit dat we steeds vaker te maken krijgen met ICT en, niet onbelangrijk, dat er een kloof bestaat tussen de wereld van zorg en de wereld van ICT. We zien bijvoorbeeld dat zorgprofessionals wel met technologie willen werken, maar dat deze technologie niet altijd optimaal voor ze is ontworpen, of dat ze het niet gebruiken om data te ontsluiten. Of ze weten niet welke regels er gelden op het gebied van privacy en welke rechten patiënten op dit gebied hebben.

Wat we graag willen, is dat we studenten dusdanig gaan opleiden dat zij beide kanten kunnen begrijpen wanneer zij klaar zijn met hun opleiding. Die kant gaan we wel op. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal minors dat wordt aangeboden waarbij zorg en technologie centraal staan. Misschien bereiken we hiermee nog maar het topje van de ijsberg, maar het is een begin.

Momenteel wordt in samenwerking met verschillende opleidingen gekeken naar de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding waarbij het de bedoeling is dat zorgstudenten en ICT-studenten een jaar lang van en met elkaar kunnen leren. De master moet leiden tot professionals, die na hun studie in de praktijk de kar gaan trekken. Die horen zorgtechnologie in de praktijk te begrijpen en zij kunnen dit dan ook binnen zorginstellingen aantonen. Zij snappen de verschillende stakeholders en hun eisen. Om dit te bereiken, moet je als opleiding je minors en masters zo praktijkgericht mogelijk inrichten. Hierdoor komen studenten met verschillende achtergronden pas echt met elkaar in aanraking.

Vanzelfsprekend moeten ook docenten mee in deze trend. Binnen het onderwijs liggen er twee taken: één is dat we beter gaan voorlichten over wat er allemaal mogelijk is binnen de verschillende opleidingen en dat we helder maken dat je als zorgprofessional in de toekomst affiniteit met en kennis van de toepassingen van technologie moeten hebben. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat ons curriculum up-to-date is en alleen aansluit bij de verwachtingen van het werkveld. Met dit werkveld moeten we ook nieuwe ideeën uitwerken en integreren in het curriculum.'

Kijk hier voor het gehele interview.