NL | EN

Home > Nieuws

Studenten HBO-ICT leveren eindproducten op voor lectoraat Digital Life

09-06-2020

Vrijdag 29 mei was een spannende dag: 38 eerstejaars studenten HBO-ICT, die verdeeld over acht teams meededen aan het Project Agile Development (PAD), presenteerden groepsgewijs hun eindproducten langs digitale weg. Alle eindproducten stonden in het teken van het Robotica in de Zorg project, waar het lectoraat Digital Life samen met partners in het veld onderzoek doet naar de ontwikkeling en het gebruik van robotica in zorginstellingen om ondersteuning te bieden aan zorgprofessionals en cliënten.

De eerste verdiende pluim was, dat alle teams binnen de geraamde tijd voor oplevering konden zorgen, ondanks de onverwachte obstakels die ze door COVID-19 op hun pad hadden gekregen. Bovendien had een aantal teams daadwerkelijk de doelgroep -eenzame ouderen in verzorgingshuizen- in ogenschouw genomen, waarmee ze de reële toepassingsmogelijkheden van hun project in de praktijk duidelijk hadden vergroot.

Van de zeer uiteenlopende eindproducten vielen de volgende twee projecten extra op:

Een Multifunctionele App –

Deze app biedt net als een Zwitsers zakmes allerlei verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld:

Een robot inzetten als quizmaster –

Tot slot bleek een van de acht opgeleverde eindproducten van zodanig hoge kwaliteit, dat onze onderzoeksgroep Digital Life serieuze interesse heeft in vervolgsamenwerking. Een toonbeeld van het verbinden van zowel onderwijs als onderzoek met het werkveld. Wordt vervolgd!

Benieuwd naar één van de eindresultaten? Klik hier voor een video-impressie van een robot die fitness oefeningen kan voordoen.