NL | EN

Home > Nieuws

Studenten werken aan toolkits voor welzijn in corona-tijd

23-03-2021

In een speciale lesweek, ontwikkeld door Marije Kanis van Digital Life in samenwerking met oefentherapeut Berber Nauta en de CMD minor Designing User Research (DUR), deden studenten onderzoek naar het welzijn van studenten aan de hand van reflectieve 'probes' en toolkits. Dit is een design methodiek waar Digital Life veel ervaring mee heeft opgebouwd in eerdere onderzoeksprojecten zoals Co-Well en Co-Care-IT. Wat blijkt? In deze Corona-tijd staat het welzijn van studenten inderdaad onder druk. Gelukkig wisten studenten met hun toolkits en positieve reflectie toch ook tot veel nieuw onderzoek te komen en geïnspireerd te zijn om nieuwe oplossingen te bedenken!

Onderzoeksmethoden verkennen

In de minor Designing User Research worden 3e jaars studenten uitgedaagd om hun creativiteit te gebruiken in het ontwerpen en toepassen van - voornamelijk kwalitatieve - onderzoeksmethodes. Een belangrijk onderdeel van de minor is ‘Methodes Verkennen en Ontwerpen’. In een serie van zes weekprogramma’s wordt iedere week een andere onderzoeksmethode onder de aandacht gebracht door een onderzoeker, meestal vanuit de lectoraten van de HvA, soms door een externe professional.

'Probes' en toolkits methodiek

Marije Kanis verzorgde vanuit het lectoraat Digital Life een week over de methode ‘Probes’. Probes kun je zien als een (fysiek) object of inspirerend probeersel dat een participant meeneemt in haar of zijn dagelijks leven en waarmee data worden verzameld. Dit kan automatisch -digitaal- verlopen, maar vaak ook wordt er actief input gevraagd van de participant. De opdracht was om een dergelijk object te ontwikkelen en de gebruikersstudie met de toolkit in 24 uur uit te voeren, gericht op de doelgroep studenten (met minstens zes participanten). Daarbij moest het een fysieke en digitale component bevatten alsook een element van positieve emotionele reflectie. Volgens wetenschappelijke studies is dit laatste namelijk erg bevorderlijk voor welzijn.

Inzet: studentenwelzijn

In het begin van de week werden de studenten meegenomen in een uitgebreide introductie, waarin de betrokken onderzoekers en oud-DUR-studente Amy van Lith ervaringen deelden. Aan de hand van een Miro-bord (zie afbeelding) bleek dat studenten in deze corona-tijd nog wel wat inspiratie en inzicht voor welzijn kunnen gebruiken. Meer dan twintig studenten verdeelden zich in duo's en ontwikkelden vervolgens binnen een week maar liefst tien verschillende 'one day in the life of' toolkits en probes voor studentenwelzijn.

Creatieve oplossingen

De resultaten waren erg geslaagd. Studenten kwamen met toolkits met dagboekjes om positieve momenten voor, tijdens en na corona te omschrijven, activiteiten- en dagschema's met recepten en thee-zakjes, waterverfsetjes voor teken-opdrachten, bakjes voor een digitaal pauze-moment, snoepjes om in de flow te komen, checklists als kleurplaten en audio-opnames van positieve momenten. De opdracht gaf inzicht in wat wel en niet werkt op verschillende manieren, qua onderzoeksmethodiek en data-verzameling, qua mogelijke ontwerpinterventie en voor welzijn.

Positieve bewustwording

Zowel het dagritme, voldoende slapen en gezond eten leken van invloed te zijn op welzijn, hetgeen door resultaten uit andere studies bevestigd wordt. De verzamelde data gaven via de toolkits ook een dieper kijkje in wat studenten op een dag blij kon maken, zoals een ommetje naar de stembus, een nostalgisch muzieknummer of het behalen van gestelde doelen. Sommige studenten gaven aan festivalbezoek, reizen en fysiek contact te missen en dus belemmeringen voor welzijn te ervaren in deze corona-tijd. Aan de andere kant waren het ook de simpele dingen die participanten nu veelal als positief ervaarden. Studenten bleken uiteindelijk goed in staat stil te staan bij zulke positieve momenten en creatieve inzichten en oplossingen te bedenken voor hun welzijn, juist in deze tijd van pandemie.