NL | EN

Home > Nieuws

Subsidie voor Zichtbaar slimmer: datafysicalisatie voor de 21ste eeuw

15-02-2018

De KIEM subsidie aanvraag 'Zichtbaar slimmer: datafysicalisatie voor de 21ste eeuw' is gehonoreerd. De commissie oordeelde positief over de goede verbinding tussen creativiteit, technologie en datageletterdheid, waarbij de focus ligt op het betekenis geven aan data  en het bevorderen van de vaardigheden communicatie, kritisch denken en creativiteit.

Kun je data aanraken? Hoe lang moet een trein zijn om een miljoen YouTube-abonnees tegelijk te laten reizen? Samen met de basisschoolleerlingen van St. Janschool gaan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Waag Society op zoek naar leuke en interessante datafysicalisaties. Dat zijn tastbare weergaves van big data, die je echt kunt bekijken en aanraken in plaats van op een scherm of in een boek.

Het project (o.l.v. Digital life onderzoeker Marije Kanis) is binnen de HvA een samenwerking tussen het Makers lab, lectoraat Didactiek van de Betawetenschappen en docenten van het ICT vak datavisualisatie. Deze KIEM regeling is een impuls voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van 21st Century skills.