NL | EN

Home > Nieuws

Verpleeghuizen vergroten hun kwaliteit van zorg door inzet Robot Pepper van Digital Life

08-07-2019

Druksensoren die direct melding geven wanneer iemand gevallen is. Een virtual reality bril die ouderen rust biedt. Robot Karel Pepper die medewerkers en bewoners helpt aan informatie. Dit zijn enkele voorbeelden van vele vormen waarop verpleeghuizen ICT en techniek inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer nam vorige maand de ActiZ-publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ in ontvangst. In die publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk.

De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een goed beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Maar ook hoe ze bijdragen aan verbetering van kwaliteit of verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis. De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Digital Life is als onderzoekspartner betrokken in dit projectconsortium 'Robotica in de Zorg'.

De verhalen in de publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ laten zien dat er veel gebeurt in het verpleeghuis. Maar we weten ook dat er nog veel moet gebeuren. Juist ICT en techniek zijn speerpunten om de zorg voor ouderen verder te verbeteren en deze ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar, evenals het aantal mensen met een verpleeghuisindicatie en er komen een miljoen mensen bij met meerdere chronische aandoeningen.

Deze publicatie geeft richting het ministerie van VWS dan ook duidelijk weer om zorgorganisaties meer ruimte te geven om te investeren in deze zaken. Dit kan door duidelijkheid te bieden over bekostiging de aankomende jaren en het aantal regelingen en verantwoordingslijnen te verminderen. Zo kunnen zorgorganisaties elke dag blijven werken aan hoge kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg, ook voor een groeiend aantal ouderen.