NL | EN

Home > Nieuws

Vitaliteit: nu en in de toekomst belangrijker dan ooit

16-06-2021

Op 15 juni 2021 vond de kick-off plaats van het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE Urban Vitality) van de Hogeschool van Amsterdam. Dit Centre richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van alle burgers in de grootstedelijke omgeving, specifiek Groot-Amsterdam. Zoals de kwetsbare ouderen die thuis wonen, kinderen met overgewicht of hartpatiënten die moeten revalideren. Maar ook topsporters, die willen weten hoe zij nog beter kunnen trainen.

Het CoE Urban Vitality is een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, organisaties, bedrijven, inwoners en de overheid en richt zich op 5 thema’s:

  1. Gezond Ouder Worden
  2. Gezond Opgroeien
  3. Intensieve Complexe Zorg
  4. Mensen in Beweging en Sport
  5. Presteren en Management

Binnen de thema’s wordt vraag-gestuurd, interdisciplinair onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de betrokken partners en vindt de doorwerking van de praktijk in het onderwijs plaats. Diverse Living Labs zijn opgericht waarin bewoners, bedrijven, overheden, studenten en onderzoekers een vraagstuk samen oppakken. Thema-overstijgende expertisegebieden komen ook aan bod onder andere artificial intelligence, ondernemerschap en higher education, research & innovation.

Ook vanuit Digital Life hebben we meegewerkt aan deze kick-off. Als eerste was onderzoeker Joey van der Bie een van de sprekers bij workshopronde 4. Hij is betrokken bij zowel het SO-NUTS onderzoek als het Modulair Online Platform:

Mensen in Beweging (MiB) – in vogelvlucht

Aan de hand van de presentatie van vijf sprekende onderzoeksprojecten en –onderwerpen ging MiB in dialoog en gesprek met onderzoekers en projectleiders. Mensen in Beweging werkt vanuit synergie in de driehoek voeding, beweging en creatieve technologie. Er wordt onderzocht hoe we met technologie het voedings- en beweeggedrag van kwetsbare groepen kunnen beïnvloeden, gericht op duurzame gezondheid en vitaliteit. Een aantal onderzoeksprojecten en –onderwerpen is aan bod gekomen:

Als tweede collega vanuit Digital Life sprak lector Somaya Ben Allouch tijdens workshopronde 6:

Gezond Ouder Worden – Technologische Innovatie

In deze workshop werden illustratieve projecten van technologische innovaties rondom ‘Gezond Ouder Worden’ belicht en nieuwe mogelijke initiatieven verkend.

Gezond Ouder Worden, één van de kernthema’s van het CoE Urban Vitality, staat bij een grote meerderheid van mensen in Nederland hoog op de wensenlijst. Dat we ouder worden, betekent helaas niet automatisch dat de kwaliteit van leven ook hetzelfde blijft. Wat is er nodig om zo lang mogelijk in eigen huis of vertrouwde omgeving te kunnen blijven? Hoe blijft u omringd en in contact met andere mensen? Wat kunt u doen om vitaal te blijven? Maar ook: Wat is er nodig om, na een ziekenhuisopname, weer in uw eigen omgeving te herstellen? Hoe kunnen moderne technologieën worden gebruikt om behoud van functioneren en zelfredzaamheid te ondersteunen?

Een voorbeeld hiervan is sociale robotica in de zorg: op welke manier kun je robots inzetten voor de diverse doelgroepen in de zorg binnen het domein van gezondheid en welzijn?

Deze kick-off middag was al met al een informatieve start van het CoE Urban Vitality en we hopen er nog met grote regelmaat van te horen!