NL | EN

Home > Nieuws

Zichtbaar slimmer: Resultaten in beeld

11-04-2019

Benieuwd naar de resultaten van het KIEM project Zichtbaar slimmer: Datafysicalisatie voor de 21ste eeuw?

Samen met CMD-studente Shavonda Kewaldar hebben we de resultaten visueel in beeld gebracht in een boekje, dat ook digitaal is te downloaden (NL versie). It is now also available in English.

Het boekje is een beeldende verslaglegging van het project Zichtbaar slimmer met als doel het potentieel van datafysicalisatie -het tastbaar maken van data en abstracte informatie- in het onderwijs te onderzoeken. Via een aantal workshops en lesprogramma voor uiteenlopende doelgroepen (N>130)  zoals kinderen van de St Jan basisschool is met name bevestigd dat het fysiek maken van data positief kan bijdragen aan de 21st century skills kritisch denken, samenwerken/ communicatie en creativiteit. Het project, een samenwerking met basisschool St Jan en Waag, heeft veel opgeleverd, zoals een lesformat en tools voor datafysicalisatie en meer dan 50 fysieke representaties van data.

Zie ook: Zichtbaar slimmer projectpagina