NL | EN

Bartiméus Impact Project

Home > Projecten > Bartiméus Impact Project

Binnen het programma ‘Innovatie’ is Bartiméus – een organisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn – actief op meerdere projecten en thema’s. Dit gebeurt ook in samenwerking met het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam. Zo waren er in het verleden samenwerkingen, die hebben geresulteerd in projecten zoals: het EyeBeacons project, de slimme deurbel en de Bootcamp app.

De activiteiten voor de innovatieprojecten zijn divers, ze worden namelijk uitgevoerd in heel Nederland, door verschillende klantgroepen binnen Bartiméus en er nemen ook verschillende doelgroepen/type mensen deel aan deze activiteiten.

Om meer impact te realiseren met dergelijke innovatieprojecten doet de Hogeschool van Amsterdam samen met Bartiméus in 2021 onderzoek naar relevante impactfactoren.
In de eerste fase zal een theoretisch kader opgebouwd worden en in de tweede fase wordt dit kader getoetst met een praktijktoetsing met bestaande innovatie projecten.

In het theoretisch kader wordt aandacht besteed of vooraf de gewenste impact vastgesteld kan worden binnen het innovatieprogramma en hoe deze gemeten kan worden gedurende en aan het eind van een project. Uitdagingen binnen de projecten zijn de diversiteit van de innovaties en de fase van implementatie waarbinnen de innovatie plaatsvindt.

Daarnaast spelen vragen een rol zoals:

De toetsing van het theoretisch kader zal plaatsvinden bij bestaande eHealth projecten zoals beeldbellen en online trainingen. In 2020 zijn deze projecten vanwege de COVID-19 pandemie in een versneld tempo opgezet en uitgevoerd. En de verwachting is dat deze opgedane kennis en ontwikkelde methodieken ook in de toekomst een belangrijke pijler binnen de zorg zullen zijn.

Aan het eind van het project zullen belangrijke inzichten verkregen zijn welke impact gegenereerd kan worden binnen de innovatieprojecten en hoe dit te meten is – en tevens vastgelegd in een rapportage – zodat hier in de toekomst meer op gestuurd kan worden.

Ondanks dat het onderzoek vooral gericht is op het verhogen van de impact van activiteiten van Bartiméus, zullen relevante resultaten zoveel mogelijk gedeeld worden met de gehele sector.