NL | EN

Bewegen op mAAT: Behoefte onderzoek

Home > Projecten > Bewegen op mAAT: Behoefte onderzoek

Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Voor professionals lijkt het vaak onduidelijk hoe de individuele oudere voorzien kan worden van een passend beweegaanbod, veelal omdat dit afhangt van de aanwezigheid van een aandoening, individuele voorkeuren of persoonskensmerken.

Met dit project doen we onderzoek naar kenmerken en voorkeuren die van invloed zijn bij deelname aan beweegactiviteiten. Het gaat om digitaal kiezen en samen beslissen over bewegen. Het uiteindelijke doel is een inventarisatie voor Beweegadvies op maat voor ouderen: een digitale (keuze)tool die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van een passend beweegactiviteit.

In dit vooronderzoek staan de behoeftes ten behoeve van de ontwikkeling van een digitale oplossing centraal die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van passende beweegactiviteiten. Met de hulp van een vragenlijst en inzet van creatieve technieken (zoals een co-creatie @ home kitje en een remote discovery sessie met MIRO) hopen we onze blik te verruimen ten aanzien van de vraagarticulatie om vervolgens vervolgonderzoek beter aan te sturen op de ware behoeftes van de professionals en andere stakeholders.

Onze publicaties

Leuke tips & tricks voor (digitaal) bewegen
Maaike Bommerson, Amy Lith, Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Mens in Beweging , Hogeschool van Amsterdam

Activiteiten dagboekje: One week in the life of…
Amy Lith, Maaike Bommerson, Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Mens in Beweging , Hogeschool van Amsterdam

Factsheet kenmerken ouderen en (digitaal) bewegen
Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Versie 3.0, Mens in Beweging, Hogeschool van Amsterdam

Tip

Publicatie Ouderencommunicatie: Handig naslagwerk van GGD Amsterdam over communicatie gericht op ouderen. Het boekje is bedoeld voor mensen die een activiteit in de buurt organiseren en deelnemers willen werven. Boordevol praktische tips en voorbeelden.

Nieuwsbericht

BAAT ontwikkelt Studie toolkit voor digitaal bewegen op maat

Beeld & Video