NL | EN

Bewegen op mAAT: Creatief behoefte onderzoek

Home > Projecten > Bewegen op mAAT: Creatief behoefte onderzoek

Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Voor professionals lijkt het vaak onduidelijk hoe de individuele oudere voorzien kan worden van een passend beweegaanbod, veelal omdat dit afhangt van de aanwezigheid van een aandoening, individuele voorkeuren, persoonskenmerken en algemene context.

Met dit project deden we onderzoek naar contextuele kenmerken en voorkeuren die van invloed zijn bij de deelname aan beweegactiviteiten. Het ging om digitaal kiezen en samen beslissen over bewegen. Het uiteindelijke doel was een inventarisatie voor (digitaal) Beweegadvies op maat voor ouderen. Hiervoor is een toolkit ontwikkeld en verschillende websites die zorgprofessionals en ouderen digitaal ondersteunen bij het ontdekken en vinden van een passende beweegactiviteit in context.

In dit vooronderzoek stonden de behoeftes ten behoeve van de ontwikkeling van een digitale oplossing centraal die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van passende beweegactiviteiten. Met de hulp van een vragenlijst en inzet van creatieve technieken, zoals remote discovery sessies met MIRO, en met name een activiteiten toolkit hebben we onze blik verruimd ten aanzien van de vraagarticulatie om vervolgens in vervolgonderzoek beter aan te sturen op de ware behoeftes van de professionals en andere stakeholders.

Onze publicaties

Leuke tips & tricks voor (digitaal) bewegen
Maaike Bommerson, Amy Lith, Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Mens in Beweging , Hogeschool van Amsterdam

Activiteiten dagboekje: One week in the life of…
Amy Lith, Maaike Bommerson, Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Mens in Beweging , Hogeschool van Amsterdam

Factsheet kenmerken ouderen en (digitaal) bewegen
Marije Kanis & Berber Nauta (2020) Versie 3.0, Mens in Beweging, Hogeschool van Amsterdam

New approaches for participation in digital society in distant times of COVID-19, Marije Kanis, Joey van der Bie, Berber Nauta, Manon den Dunnen & Somaya Ben Allouch (2021) Proceedings of CHI’21 workshop on Digital citizenship

Behoeftes rondom (beweeg)activiteiten bij ouderen in tijden van Corona: Contextuele informatie inwinnen over behoeftes rondom bewegen, activiteiten en technologie bij ouderen met een co-creatieve toolkit op afstand, Berber Nauta, Marije Kanis, Bart Visser, Somaya Ben Allouch & Daniël Bossen (2021) NtvO

Tip

Publicatie Ouderencommunicatie: Handig naslagwerk van GGD Amsterdam over communicatie gericht op ouderen. Het boekje is bedoeld voor mensen die een activiteit in de buurt organiseren en deelnemers willen werven. Boordevol praktische tips en voorbeelden.

Nieuwsberichten

Beeld & Video