NL | EN

Growing Roots - Ouderen Verbinden aan de hand van Virtuele Natuur

Home > Projecten > Growing Roots - Ouderen Verbinden aan de hand van Virtuele Natuur

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem met grote gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Eenzaamheid is niet alleen een gevolg van minder sociaal contact, maar hangt ook samen met het gevoel steeds minder verbonden te zijn met de ‘wereld’.

Contact met natuur kan deze gevoelens tegengaan en pro-sociaal gedrag in de hand werken, maar voor ouderen zijn mogelijkheden om de natuur op te zoeken vaak beperkt door verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid. Daarnaast vereisen veel bestaande initiatieven die erop gericht zijn om mensen in het ‘groen’ met elkaar te verbinden (zie bijvoorbeeld ‘Beter in het groen’ via http://www.beterinhetgroen.nl/ en ‘Groen dichterbij’ via http://www.groendichterbij.nl/) begeleiding door familieleden, zorgdragers of vrijwilligers.

In het kader van kostenbesparingen in de zorg en het toenemende belang van zelfredzaamheid, zien we een bijzondere rol weggelegd voor technologieontwikkeling om eenzaamheid te lijf te gaan zonder intensieve tussenkomst van zorgpersoneel en mantelzorgers (een gedachtegang die aansluit bij recente ontwikkelingen in onder andere eHealth). In april 2018 is daarom het Create Health project “Growing Roots: Connecting Elderly through Virtual Nature Spaces” gestart waarin de eisen en functionaliteiten ten aanzien van een digitale natuuromgeving zullen worden onderzocht.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website van het Growing Roots onderzoeksproject.

Beeld & Video