NL | EN

Kijk! Een gezonde Wijk

Home > Projecten > Kijk! Een gezonde Wijk

In Slotermeer wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status (SES). Net als in soortgelijke wijken in andere grote steden is hier nog veel ruimte om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor komt een aantal gezondheidsproblemen prominent naar voren, waarvan overgewicht en psychische problemen (in het bijzonder depressies, angststoornissen, eenzaamheid, maar ook suïcide) de belangrijkste zijn. Het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ heeft als doel het welbevinden van de bewoners van Slotermeer verhogen door hun in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het detecteren van problemen in de wijk.

We willen de ervaringen, wensen en behoeften van de wijkbewoners als uitgangspunt nemen, én de bewoners activeren om mee te doen, zodat we de leefomgeving effectief kunnen aanpakken. Het doel van het project is om samen met de buurtbewoners tot oplossingen te komen. De centrale vraag in dit project is: hoe geven we de bewoners van Slotermeer een actieve rol bij het gezonder maken van hun wijk?

Op basis van een dialoog met de bewoners ontwikkelen we een mobiele app die de bewoners activeert om de fysieke en sociale problemen in kaart te brengen. Deze app kan uitgroeien tot een open-data platform voor Slotermeer. Op basis hiervan kunnen oplossingen ontwikkeld worden om het fysieke en mentale welbevinden van de bewoners te verbeteren.

More info

Beeld & Video