NL | EN

Smart agents for empowerment

Home > Projecten > Smart agents for empowerment

Momenteel wordt het landschap van ‘Internet of Things’ (IoT) – gekenmerkt door steeds meer onderlinge verbondenheid en slimme technologie – gedreven door technologische mogelijkheden. Bedrijven die interesse hebben in aanverwante technologieën op het gebied van big data, sensoren of AI produceren verschillende ‘slimme’ producten. Echter, in veel gevallen zit er geen duidelijk gebruiks- of businessmodel achter hun ontwerpbeslissingen.

Zo heb je bijvoorbeeld wasknijpers die je op de hoogte brengen wanneer het wasgoed droog is, of sokken die bijhouden hoeveel keer ze gewassen zijn. Beide voorbeelden laten zien hoe kortzichtig IoT kan worden toegepast. Ondanks dat het ‘slimme’ producten zijn, heeft IoT veel meer potentieel als we technologie niet als uitgangspunt nemen. De belangrijkste aanleiding voor dit project is dat we de gebruiker in zijn of haar context als vertrekpunt nemen om vervolgens zinvolle en ‘slimme’ producten te ontwikkelen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het zorgvuldig ontwerpen van de vorm, het gedrag en de ‘intelligentie’ van deze producten.

Dit project beoogt een model te ontwikkelen met behulp van aanvullende hulpmiddelen en methoden om hiermee ‘intelligente’ producten te ontwerpen ten behoeve van menselijke empowerment. Aan de hand van de ‘research through design’ methodologie wordt onderzocht welke productvormen, mate van intelligentie en welk gedrag beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en hun context. Daarbij wordt ook gekeken onder welke voorwaarden en in welke mate de gebruikers daadwerkelijk controle willen overdragen aan deze ‘slimme’ producten.

Empowerment wordt in het kader van dit project gedefinieerd als het uitbreiden van iemand’s vaardigheden en kennis, aangevuld met zijn of haar autonomie en zelfrespect, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan (Schneider et al., 2018). Producten die ‘informatieverwerkende mogelijkheden hebben en verbonden zijn met het internet’ vallen in dit voorstel onder de beschrijving van ‘slimme’ producten.

Deze verbondenheid en intelligentie zorgen ervoor dat ‘slimme’ producten in staat zijn om zichzelf te situeren (de context te herkennen waarin ze zich bevinden), te personaliseren (zichzelf af te stemmen op de behoeften van de gebruikers), aan te passen (te veranderen al naar gelang de interacties met gebruikers), pro-actief te zijn (te anticiperen op gebruiksplannen) evenals autonoom (beslissingen te kunnen nemen). Met andere woorden, ‘slimme’ producten zijn middelen die in staat zijn tot acties en impact kunnen maken op het leven van de gebruikers; en uiteindelijk kunnen ze hen ‘empoweren’.

Nazli Cila, die als onderzoeker vanuit Digital Life bij dit project betrokken is, heeft al een eerste aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een theoretische invalshoek. Daarbij ligt de focus op een ‘agency of smart products’ om het ontwerp en gebruik te bespreken (Cila et al., 2017; Giaccardi et al., 2016). Meer onderzoek is nodig om hands-on richtlijnen, methoden en hulpmiddelen te ontwikkelen en valideren, die ontwerpers kunnen gebruiken bij het maken van zinvolle en ‘slimme’ producten om daarmee ook hun ‘agency’ te ontwerpen. Daarnaast zijn goede voorbeelden van belang om te demonstreren hoe ‘slimme’ producten mensen daadwerkelijk kunnen empoweren. Dit is het beoogde resultaat van dit onderzoeksproject ‘Smart agents for empowerment’.

Publicaties

Things as Co-ethnographers: Implications of a Thing Perspective for Design and Anthropology

(2016 )Elisa Giaccardi, Chris Speed, Nazli Cila & Melissa CaldwellDesign Anthropological Futures

Thing Ethnography: Doing Design Research with Non-Humans

(2016 )Elisa Giaccardi, Nazli Cila, Chris Speed & Melissa CaldwellProceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems (DIS '16)

Products as Agents: Metaphors for Designing the Products of the IoT Age

(2017 )Nazli Cila, Iskander Smit, Elisa Giaccardi, & Ben KröseProceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems

Near future cities of things: addressing dilemmas through design fiction

(2018 )Maria Luce Lupetti, Nazli Cila & Iskander SmitNordiCHI '18 Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction