NL | EN

Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

Home > Projecten > Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een groeiend aantal technologische mogelijkheden waarmee data op exponentiele schaal verzameld, gedeeld en gebruikt kunnen worden. Deze groeiende beschikking over ‘big’ data en andere technologische toepassingen leidt niet per se en direct tot meer inzicht en vaardigheden. Datasystemen zijn immers vaak complex en verborgen. Wel bieden nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals computergestuurde machines (digitale fabricage) in Fablab-omgevingen de mogelijkheid om digitale data en objecten zichtbaarder en tastbaarder te maken. Vanuit het onderwijs rijst dan ook de vraag naar handvatten die leerlingen in staat stellen deze ontwikkelingen te omarmen en mede vorm te geven, met name om datageletterdheid en 21st century skills te vergroten.

Het project “Zichtbaar slimmer” heeft als doel om praktijkgericht onderzoek te doen naar de potentie van datafysicalisatie –het tastbaar maken van data– als middel om datageletterdheid en de 21st century skills communiceren, kritisch denken en creativiteit te stimuleren. Datafysicalisatie gaat een stap verder dan datavisualisatie omdat het gaat om het creëren en vormgeven van tastbare representaties van data, zoals numerieke gegevens en het weergeven van potentiele patronen, ten behoeve van (het kunnen delen van) nieuw inzicht en kennis. Het doel is de potentiele waarde van datafysicalisatie in het onderwijs te onderzoeken.

Op 23 april 2018 vierden we de kick-off van Zichtbaar slim mét taart en creatieve fysicalisaties. Lees hier het uitgebreide beeldverslag.

Op 14 juni 2018 hielden we een try-out workshop Datafysicalisatie waarin deelnemers zelf aan de slag gaan met het tastbaar maken van data. De workshop @ de Waag was open voor iedereen! Zie deze site voor details, en zie hier de bevindingen van de workshop.

Op 19 september hielden we een ontwerpsessie met docenten van de St Janschool. Dit is een belangrijk onderdeel in het co-creatieproces waarin de projectpartners samen sleutelen aan een succesvol lesformat voor datafysicalisatie en 21ste eeuwse vaardigheden.

Vervolgens hebben bijna 100 kinderen en docenten van de St Janschool de opeenvolgende weken actief gewerkt aan datafysicalisaties rondom het school projectthema vriendschap. De kinderen van groep 7 en 8 maakten hun eigen verzamelde data tastbaar en fysiek om data-vraagstukken eens op een andere manier te ervaren.
Op 19 oktober presenteerden de kinderen trots hun datafysicalisaties aan hun ouders, leraren en de jongere klassen (zie ook dit nieuwsitem). We hebben ook een video gemaakt van de resultaten.

In December, 2018 was er ook nog een Datafysicalisatie workshop voor HvA Studenten Master Leraar Economie. Veel wilden dit ook verder in hun lessen toepassen.

Op 15 maart, 2019 hebben we de resultaten van het onderzoek geëvalueerd met de project partners, met name de leraren van basisschool St Jan. We hebben hiervoor de resultaten van het onderzoek in beeld gebracht en gepresenteerd. Zie ook dit nieuws item.
Verder hebben we besproken wat we hiermee in de toekomst willen doen en wat belangrijke factoren zijn voor een succesvolle datafysicalisatie les.

Op 11 april, 2019 was er een Maker Education clubavond bij de Waag, Amsterdam met een workshop en discussie rondom datafysicalisatie voor iedereen die zich bezighoudt met maakonderwijs (voornamelijk Amsterdamse leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en bibliotheek professionals).

Op 5 mei, 2019 heeft Marije Kanis de visie van het onderzoek en de voordelen van het fysieke maken gepresenteerd tijdens CHI2019 in Glasgow. Zie ook dit nieuws item, en de paper Physical sensemaking: Crafting for an invisible world of data (2019) Marije Kanis, Proceedings of CHI2019 Workshop: Troubling Innovation: Craft and Computing Across Boundaries, Glasgow, Scotland

Handige project items en publicaties

Beeld & Video