NL | EN

Home > Nieuws

Foxfit interventie klaar voor gebruik!

12-03-2021

Begin dit jaar is het SIA Top-Up project ‘Foxfit’ afgerond, een vervolg op het onderzoeksproject ‘Simba’ waar de Foxfit interventie in co-creatie met de eindgebruikers als prototype was ontwikkeld. Foxfit is een interventie die zorgverleners ondersteunt om kinderen met astma vaker en met meer plezier te laten bewegen. Bij beide projecten werkte Digital Life onderzoeker Annette Brons samen met collega’s van onder andere de Faculteit Gezondheid.

Praktijkgericht onderzoek

Het Top-Up project heeft opgeleverd dat het product nu daadwerkelijk gebruikt kan worden door kinderen met astma en hun zorgverleners. Op basis van gebruikerservaringen in de pilot test zijn er verbeteringen doorgevoerd in de interventie. Daarnaast is er een implementatieplan gemaakt voor het gebruik van Foxfit in de zorgpraktijk.

Verbeteringen

Een van de verbeteringen is de ontwikkeling van een interactieve handleiding. Batuhan Arican, student en afstudeerder bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design, heeft hier het afgelopen jaar aan gewerkt. Hij heeft de tekstuele handleiding omgezet naar een interactieve website en daarbij zelf animaties ontworpen die het gebruik van de interventie illustreren. Voor gebruikers van de interventie is het zo in één oogopslag duidelijk hoe zij de interventie moeten gebruiken.

'Naar de markt'

Uiteindelijk hebben alle verbeteringen en het implementatieplan er toe geleid dat Gainplay Studio -een van de consortiumpartners in het onderzoek en ontwikkelaar van games en apps- inventariseert hoe deze verbeterde versie van Foxfit daadwerkelijk op de markt kan worden gebracht. Gainplay wil de interventie op grotere schaal gaan uitrollen om de toepassing in de praktijk kracht bij te zetten. Zo kunnen veel meer zorgverleners en kinderen met astma de interventie gaan gebruiken.

Uitbreiding

Hoewel Foxfit is ontwikkeld voor kinderen met astma, zien de onderzoekers ook mogelijkheden om de interventie in te zetten voor andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld kinderen met een andere ziekte. Alternatieve toepassingen zullen daarom verkend gaan worden.

Begin maart dit jaar zijn alle resultaten van het Foxfit vervolgonderzoek door Annette Brons gepresenteerd bij de WKMN (Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland). Tijdens deze interactieve presentatie met ruim 50 deelnemers werd zeer positief gereageerd op Foxfit alsmede op aanverwant onderzoek van Annette over Smart Play Sets.

Kortom: Foxfit is klaar voor gebruik!

Note: op het portal van het Kenniscentrum FDMCI, waar Digital Life onderdeel van uitmaakt, is een aanverwant artikel gepubliceerd met de titel: 'App Foxfit voor kinderen met astma klaar voor de start'.