NL | EN

Home > Nieuws

Foxfit krijgt vervolgsubsidie via Top-Up

24-03-2020

In onderzoeksproject Simba – het Stimuleren van Kinderen met Astma tot Meer Beweging – is onderzocht hoe kinderen met astma gestimuleerd kunnen worden meer te bewegen. Dit is erg belangrijk, omdat ongeveer 85.000 kinderen last hebben van astma en een gezonde leefstijl en voldoende beweging hen kan helpen minder astmaklachten te hebben. Tijdens het onderzoeksproject is de interventie Foxfit ontwikkeld. Deze interventie helpt zorgverleners om kinderen met astma te stimuleren meer te bewegen.

De interventie is positief ontvangen door de testgebruikers. De kinderen en hun ouders die de tool getest hebben, zijn heel enthousiast. De zorgverleners die het gebruik van de interventie begeleidden, zagen vele voordelen voor de praktijk. De interventie is echter nog een onderzoeksproduct dat nog niet klaar is voor implementatie in de praktijk. Daarom is er in 2020 gestart met een SIA Top-Up project om dit onderzoeksproduct te verbeteren.

In dit vervolgproject, genaamd Foxfit, staan de volgende twee doelen centraal:

  1. Technische verbeteringen doorvoeren in het product Foxfit, om deze te optimaliseren voor gebruik in de zorg voor kinderen met astma.
  2. Het opstellen van een implementatie-adviesrapport voor Foxfit in de zorgpraktijk van een ziekenhuis en eerstelijns therapiepraktijk.

Bij het project wordt ook samengewerkt met studenten van verschillende opleidingen voor verdere verdieping van het oorspronkelijke onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld studenten betrokken van de opleiding Communicatie en Multimedia Design (Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie), PABO (Faculteit Onderwijs en Opvoeding) en Oefentherapie (Faculteit Gezondheid).