NL | EN

Home > Nieuws

HBO-ICT student Corné Lukken sluit stage bij Digital Life af met een 9!

26-06-2017

HBO-ICT student Corné Lukken volgde van februari tot en met juni 2017 een stage bij Digital Life. Hij rondde deze stage af met een mooie 9!

Corné over zijn stageproject bij Digital Life:

"Tijdens mijn stage heb ik een vernieuwde versie van een mobiele applicatie gerealiseerd voor het onderzoeksproject 'Eyebeacons', waar Koninklijke Visio en het Digital Life lectoraat van de HvA samen aan werken. Deze applicatie helpt blinden of slechtzienden bij het navigeren door inzet van Bluetooth Beacons. 

Bluetooth Beacons, in dit geval iBeacons, zenden signalen uit die mobiele apparaten kunnen ontvangen. Met deze signalen kan bij het ontvangen worden bepaald hoever weg de Bluetooth Beacon is. De kracht van Bluetooth Beacons is dat dit vaak in een drukke binnenstad een betere nauwkeurigheid heeft dan traditionele navigatie (GPS) systemen.

Ik heb gezocht naar verbeteringen voor de versie van de mobiele applicatie die bij aanvang van mijn stage al aanwezig was en heb deze verbeteringen doorgevoerd in de app.

De belangrijkste verbetering ging over de onderliggende structuur. Daarvoor is een modulair framework opgezet. Dit framework werkt op het zogenaamd publish-subscribe design pattern, die over het algemeen voor netwerk / internet communicatie wordt gebruikt. Het framework stelt de gebruiker ervan instaat om bi-directioneel berichten over een virtuele bus uit te wisselen. 

De vernieuwingen van de mobiele applicatie en het tot stand komen van het framework hebben behoorlijk wat onderzoek vereist. Zo heb ik verschillende aspecten van de programmeertalen Swift en Objective-C onderzocht. Onder meer om te bepalen hoe goed de talen aansluiten bij studenten en docenten van de HvA en hoe betrouwbaar een taal is in gebruik en het onderhoud. De uiteindelijke resultaten zijn gebruikt om beslissingen te maken over hoe het framework is geprogrammeerd.
Hoe goed het framework bruikbaar was, en welke verschillende ontwerpbeslissingen kunnen worden genomen heb ik omschreven in mijn onderzoeksverslag."


Wij wensen Corné veel succes in het vervolg van zijn studie.