NL | EN

Health-lab

Home > Projecten > Health-lab

Innovatie in de zorg is niet eenvoudig. Zo is nieuwe technologie en goede zorg niet voor iedereen een logische combinatie. Toch zullen er stappen gezet moeten worden om, mede met behulp van technologie, de innovaties voor de nabije toekomst te realiseren – samen met de partijen uit de zorg, het onderwijs, het onderzoek en innovatieve bedrijven.
Het initiatief genaamd ‘Health-Lab’ heeft tot doel een real-life experimenteeromgeving op het gebied van Zorg en ICT te realiseren in de Amsterdamse regio. ICT kan namelijk een flinke bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem van de stijgende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, zowel door efficiëntere zorg mogelijk te maken als mensen langer zelfstandig te laten wonen.
Door het persoonlijke karakter van de zorg en de specifieke doelgroep (ouderen) worden echter wel specifieke eisen gesteld aan de het gebruik en de beleving van de technologie. Daarom wordt gestreefd om in een living lab context de ontwikkeling van de toepassingen uit te voeren – samen met de eindgebruikers en zorg dienstverleners.
‘Health-Lab’ wordt uitgevoerd in samenwerking met zorginstellingen, kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Het project richt zich daarbij op drie aspecten:

• Opzet en onderhoud van een platform voor alle zorginstellingen andere organisaties die een rol spelen in de zorg;

• Ontwikkeling van living lab locaties voor ontwerp en realisatie van innovatieve oplossingen voor de zorg;

• Creëren en aanpassen van curricula gericht op het gebruik van ICT in de zorg voor onderwijs aan studenten en het volwassenenonderwijs.

Publicaties

Innovation in health care: Together with end users

( 2013 ) Marise Schot, Miriam Reitenbach, Ron Boonstra, Saskia Robben, Pascal Wiggers, Margriet Pol, Marije Kanis, et al. Health-lab download

Innoveren in de zorg samen met de eindgebruiker

( 2013 ) Marise Schot, Miriam Reitenbach, Ron Boonstra, Saskia Robben, Pascal Wiggers, Margriet Pol, Marije Kanis, et al. Health-lab download

Longitudinal residential ambient monitoring: Correlating sensor data to functional health status

( 2013 ) Saskia Robben & Ben Krose Proceedings of Pervasive Health'13 download

Identifying and visualizing relevant deviations in longitudinal sensor patterns for care professionals

( 2013 ) Saskia Robben, Mario Boot, Marije Kanis & Ben Kröse Pervasive Health'13 International workshop on lifelogging for pervasive health download

Sensor monitoring in the home: Giving voice to elderly people

( 2013 ) Marije Kanis, Saskia Robben, Judith Hagen, Anne Bimmerman, Natasja Wagelaar & Ben Kröse Proceedings of Pervasive Health '13 download

Living Labs as educational tool for ambient intelligence

( 2012 ) Ben Krose, Mettina Veenstra, Saskia Robben & Marije Kanis Proceedings of AmI'12 download

How is grandma doing? Predicting functional health status from binary ambient sensor data

( 2012 ) Saskia Robben, Gwen Englebienne, Margriet Pol & Ben Kröse Proceedings of Artificial Intelligence for Gerontechnology '12 download

Ambient monitoring from an elderly-centred design perspective: What, who and how

( 2011 ) Marije Kanis, Sean Alizadeh, Jesse Groen, Milad Khalili, Saskia Robben, Sander Bakkes & Ben Kröse Proceedings of AmI'11 download

Miniature play: Using an interactive dollhouse to demonstrate ambient interactions in the home

( 2012 ) Marije Kanis, Saskia Robben & Ben Kröse Proceedings of DIS '12 download

How lonely is your grandma? Detecting the visits to assisted living elderly from wireless sensor network data

( 2013 ) Ahmed Nait Aicha, Gwenn Englebienne & Ben Kröse Adjunct proceedings of UbiComp '13 download