NL | EN

Home > Nieuws

Digital Life over mantelzorg op Pervasive Health 2015

27-05-2015

Op de PervasiveHealth conferentie in Istanbul presenteerden Digital Life-onderzoekers Saskia Robben en Lilian Bosch gezamenlijk het werk van twee projecten. De projecten Care4Balance en Co-Care-IT addresseren beiden het probleem dat mantelzorgers steeds meer onder druk komen te staan. Dat is een direct gevolg van de vergrijzing enerzijds en aansturing op de 'participatiesamenleving' door de landelijke politiek anderzijds. Kortom, het is belangrijk om te onderzoeken waar de knelpunten in de zorg precies zitten en hoe technologie daarvoor mogelijk een oplossing kan bieden.

In het AAL (Ambient Assisted Living) project ‘Care4Balance' is samen met partners uit het MKB een prototype ontwikkeld voor betere communicatie en taakverdeling binnen de zorg voor thuiswonende ouderen. Het systeem dient de communicatie tussen verzorgers en zorgvragers te bevorderen en daarnaast de taaklast beter te spreiden onder de verzorgers. Bij de ontwikkeling van het prototype is ook aandacht  uitgegaan naar ouderen die vaak minder ervaring hebben met computers en tablets, met de bedoeling deze beter te betrekken.

In de presentatie op de PervastiveHealth 2015 conferentie kwamen onder andere de eerste resultaten van veldtesten en gebruikersstudies met het systeem aan bod. Op basis van deze resultaten is het ontwerp verbeterd, waarmee momenteel samen met studenten van de minor Zorgtechnologie een tweede veldtest wordt uitgevoerd.

Op basis van de geleerde lessen binnen het Care4Balance project wordt er binnen Urban Vitality in het Co-Care-IT project door promovendus Lilian Bosch (onder leiding van dr Marije Kanis en in samenwerking met het Lectoraat Community care) verder aan een oplossing gewerkt. Hierbij ligt de nadruk meer op gebruikers-gericht ontwerpen en het ontlasten van de mantelzorgers zelf. Het doel van Co-Care-IT is dan ook om samen met mantelzorgers iteratief een systeem te ontwikkelen dat helpt om de zorg beter vol te houden. Hierbij ligt de focus op de daadwerkelijke behoeftes van de gebruikers en op het benadrukken van de positieve aspecten rondom het zorgen voor een naaste. 

Publicatie details:
Managing flexible care with a context aware system for ageing-in-place
Saskia Robben, Lilian Bosch, Marije Kanis, Jasmien Decancq & Pascal Wiggers (2015) Pervasive Health 2015 Workshop on Process-oriented approach for patient-centered care delivery (PROCARE), Istanbul, Turkey

De paper is hier te downloaden.

Oproep aan mantelzorgers: Kent u of bent uzelf mantelzorger die zou willen meedoen aan ons onderzoek? Kijk dan hier voor meer info en neem contact op met Lilian Bosch via e-mail op l.b.j.bosch@hva.nl of telefonisch op 0621157017.